Предложение към фирмите, които имат опит и интерес в областта на възобновяеми енергийни източници,

за включване в проекта като асоциирани партньори

Асоциирани партньори

 

Севатех ЕООД

Николай Янков, Георги Тихолов      
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.    
Стара Загора, бул. Руски 2Б  
042/600035, 600035
http://www.swt.bg

Опит в областта на енергийната ефективност: 2 години
Интереси: Генерален мениджмънт на соларни и ветрови електростанции – консултации, одит, проектиране, доставка на екипировка и обурудване, изграждане, поддръжка, ремонти.


Контрагент 35 ЕООД  
Инж Станчо Пантов  
Динко Пантов, Елена Димитрова  
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   
Стара Загора      
042/600145  
http://www.contragent.com

Опит в областта на енергийната ефективност: Доставка на електрически материали и оборудване за ВЕЦ и за присъединяване на вятърни и фотоволтаични паркове към електроразпределителната система на България.
Интереси: Доставка на електрически материали и оборудване за възлови електрически парпределителни подстанции, кабели и кабелна арматура, проводници иарматура за електропроводи за присъединяване на новостоящи се ВЕИ към електроразпределителната система на България.


Верея пласт АД  
инж. Иван Тотев, инж. Аким Поляков      
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  
Стара Загора, кв. Индустриален 19  
042/603449  
http://www.vereaplast.com

Опит в областта на енергийната ефективност: от 2003 година
Интереси: Слънчеви колектори за топла вода, фотоволтаични системи

Бултех 2000 ООД  
Младен Стоянов, Теодора Урумова      
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.    
Стара Загора, кв. Индустриален19  
042/620487  
http://www.bulteh.250x.com

Опит в областта на енергийната ефективност: Внос на PV панели и изграждане на собствени PV паркове


Чавдар ООД  
Митко Чавдаров          
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   
Стара Загора, ул Майор Кавалджиев 166  
042/602633

Опит в областта на енергийната ефективност: Слънчева енергия и биогорива


Габровница АД  
Чаатай Пийадеджи, инж П. Тотев      
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
с. Горно Сахране      
0431/62890  
http://www.gabrovnitsa.com

Опит в областта на енергийната ефективност: Оползотворяване на шлайф прах за гориво
Интереси: Заместител на промишлено гориво (нафта)


Progeotech  
Доменико Палмиери          
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   
Пловдив, ул Нестор Иванов 6      
http://www.progeotech.eu

Опит в областта на енергийната ефективност: Цялостна разработка на проекти за wind farm и solar farm, първични изследвания, цялостно проектантство и съдействие в получаването на лицензите свързани с горепосочената алтернативна енергия.
Лиазон за италиански инвеститори


Конфапи – Бари  
Антро Еразмо  
Рикардо Фуглиолия      
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.       
Бари, Италия, ул Неапол 329/Л      
http://www.lanuovaenergia.it

Интереси: Международно коопериране ВЕИ


Слава ЕТ  
Димитър Стоянов          
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   
Стара Загора      
042/266472

Опит в областта на енергийната ефективност: Монтаж на фотоволтаични инсталации


Перфекс ЕООД  
Д-р инж. Диньо Коларов          
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.     
Стара Загора  
П.К. 305  

Опит в областта на енергийната ефективност: Проектиране и доставка на PV електроцентрали от Германия.
Интереси: Изработване на проекти, доставка, монтаж и пуск на PV електроцентрали


Овергаз Инк. АД
Иван Мастиков
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
София
ул. Филип Кутев“ 5

Опит в областта на енергийната ефективност: Проекти на инсталации за производство на биогаз и ситезгаз.
Интереси: Производство на биогаз, пречистване, инжектиране в газопреносна или газоразпределителна мрежа


СЖС България ЕООД
Николай Апостолов
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
София
бул. „Цар Освободител” № 25 А

Опит в областта на енергийната ефективност: Цялостна разработка на необходимата нормативна база за изграждането на най-големия ветрогенератоен парк „Свети Никола”, гр. Каварна. Контрол по спазване на съществените изисквания по безопасност и здраве при работа – координатор по ЗБУТ.
Интереси: SGS групата има създаден специален център, който подпомага всички свои офиси по възникналите въпроси за ВЕИ.


Невен-ЗИГ Солар ООД
Димитър Гайдаров
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Стара Загора
ул. Господин Михайловски 47/1

Опит в областта на енергийната ефективност: Фирменият предмет на дейност е изграждане на фотоволтаични съоръжения до ключ, което се реализира съвместно с водеща германска компания в този бранш – SIG Solar GmbH.
Предлагаме цялостно обслужване на клиента - от идеен проект до пуск и сервиз.
Интереси: Инвеститори с интерес за изграждане на фотоволтаични централи на територията на България и по-специално в региона на Стара Загора. Актуална информация относно финансиране и субсидиране на фотоволтаични проекти.


Асоциация на Българските Енергийни Агенции (АБЕА)
Милена Агопян
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Пловдив, бул Руски 139 ет 4 офис 402
032/ 62 57 56

Опит в областта на енергийна ефективност: 10-годишен опит в областта на ВЕИ, оценка на ВЕИ потенциала, пред-проектни проучвания, разработка и реализация на проекти за смяна на гориво, участия в проекти на ЕК по програма Intelligent Energy
Интереси в областта на ВЕИ: Инвеститори с интерес за изграждане на PV централи и такива на биомаса, сътрудничество в проекти, обмяна на опит и информация в тези области.


Енергжи Сейвинг ООД
Севдалина Джабарска
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Стара Загора, ул Уилям Гладстоун 16, офис 2

Опит в областта на енергийна ефективност: Консултации, подготовка, защита, развитие и реализация на проекти за производство на електроенергия от ВЕИ – вятърни генератори, малки водно електрически централи, фотоволтаични системи и др. Консултации, инженерно проучвателни и предпроектни разработки в областта на енергийната ефективност и енергийното спестяване. Решения за повишаване на енергийната ефективност и възможности за внедряване на ВЕИ при техническото и инвестиционно проектиране.
Интереси: Съгласно описания опит

Мегалукс ЕТ
Иванка П. Байкова
офис:гр.Исперих ул.В.Левски 78
GSM0894460453
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Опит в областта на енергийна ефективност: Проектиране и монтаж соларни инсталации
Интереси: Проектиране и монтаж соларни инсталации за БГВ и PV модули и системи

Нимел-Р ЕООД
Инж. Румен Иванов
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Стара Загора, кв. Казански 34, вх.Б, ап. 66
0887570025

Опит в областта на енергийната ефективност: Монтаж на фотоволтаични инсталации
Интереси: Изграждане, ремонт и поддръжка на ел.инсталации на жилищни сгради и промишлени обекти.


 
efrd

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” с договор BG161PO001/4.2-01/2008/011

oprd

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”