Събота, 19 Октомври, 2019

Полезни връзки
Покажи # 
# Връзка Посещения
1   Link   Български институт за стандартизация
Предлага информация за действащите български, европейски, международни и чуждестранни стандарти и други документи.
3902
2   Link   Българска служба за акредитация
ИА "БСА" е единственият национален орган по акредитация на: лаборатории за изпитване и лаборатории за калибриране; органи по сертификация на продукти, на персонал и на системи за управление; органи за контрол; проверяващи по околна среда.
2363
3   Link   Държавна агенция по метрология и технически надзор
Осъществява функции по: метрологичен контрол, метрологичен надзор, оценяване на съответствието, технически надзор на съоръжения с повишена опасност, надзор на пазара, контрол на качеството на течните горива
2754
4   Link   Българският сертификационен портал BGSERT.com
Предлага информация в областта на качеството и сертификацията: сертифицирани фирми, обучаваши организации, консултантски фирми, изпитване и контрол, средства за измерване, сертификатори, оценка за съответствие, актуални новини, законодателство, курсове и семинари, евро финансиране, панаири и изложби ...
2926
5   Link   HACCP - система за безопасност на храните
Сайтът предоставя информация относно въвеждане на НАССР, въвеждане на добри производствени практики, консултации и мн. др.
2592
6   Link   Европейски комитет по стандартизация
1847
7   Link   Европейска организация за качество
1958
8   Link   ISO - Международна организация за стандартизация
2070