Неделя, 26 Януари, 2020

Център по качество

Центърът по качество е функционално звено към Търговско-промишлена палата – Стара Загора..

Визия

Превръщане на Центъра по качество в първа контактна точка на фирми и консултанти в Старозагорски регион по всички въпроси, свързани с качество, сертификация и стандартизация.

Мисия

Съдействие на фирмите от Старозагорски регион за адаптация на фирмените дейности и продукти към европейските стандарти чрез обучение и консултации..

Политика

Индивидуален подход към потребностите на клиентите

 

ОБЛАСТИ НА КОНСУЛТАЦИИ

 • ISO 9001: 2000
 • ISO 14001: 1996
 • OHSAS 18001:2002
 • HACCP, Добри производствени практики
 • Интегрирани системи за управление на качеството
 • Еко сертификати за хотели
 • ISO 17025:2000
 • СЕ маркиране
 • Изпитване на съответствието на технически продукти
 • Избор на консултираща и сертифицираща организацияОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 • Пълномощник по качество
 • Вътрешен одитор
 • Процесен подход – ISO 9000:2000
 • HACCP и добри производствени практики
 • Безопасни и здравословни условия на труд
 • Прилагане на отделните наредби към закона за съществените изисквания на продуктите за получаване на знак СЕ

sticky-bgСеминарите и обученията се провеждат в комфортна обстановка в залата на Търговско-промишлена палата – Стара Загора

Включени са курсове, разработен в съответствие с изискванията, указани в IRCA /180 и IRCA /2000, завършващи с изпит за продобиване на съответна квалификация и удостоверяващ сертификат.

При конкретни договорености – вътрешнофирмени обучения на територията на предприятието-клиент.

 

Най-често задавани въпроси от наши клиенти

 • Каква ще е ползата за фирмата ми от въвеждане на ISO ?
 • По какви критерии да избера консултираща и сертифицираща фирма от многото предложения, които получавам?
 • Задължително ли е фирмата ми да е сертифицирана по ISO, когато България стане член на Европейския съюз?
 • Подлежи ли продуктът ми на оценка на съответствието за получаване на знак CE ?
 • Какво трябва да предприема, за получи продуктът ми знак за безопасност Со или СЕ?
 • Къде има акредитирана лаборатория за изпитване на моя продукт?
 • Ако фирмата ми има въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO, необходимо ли е да се сертифицираме и по HACCP

 

Ако това са и вашите въпроси – обърнете се към Центъра по качество в Стара Загора.

 

Защо да изберете Центъра по качество - Стара Загора:

 • Центърът предлага професионални консултации и качество на услугите с грижа за клиента
 • Притежава богата информационна база от национални и европейски източници
 • Създаден е специално за да предоставя индивидуални услуги според конкретните потребности на клиента
 • Има собствен консултантски екип по ISO 9001:2000 и оценка на съответствието на продуктите, който е винаги близо до фирмата ви
 • Осъществява дългосрочно комплексно съдействие

 

LAST_UPDATED2