Управление на търговски кредити при трансгранични сделки в рамките на ЕС

Виж датата в най-близкия град до вашия офис

Лектор: Веселин Илиев

1. Управление на кредитния риск, своевременна реакция

   • Основни правила при оценка на риска, видове рискове
   • Фирмено разузнаване, източници, събиране и проверка на информацията
   • Правила за комуникация с клиента при забавено плащане
   • Своевременни реакции
   • Междукултурни различия
   • Примери

2. Въведение в кредитния мениджмънт и системи за управление

   • Видове кредити и управлението им
   • Източници на кредитиране
   • Минимизиране и управление на просрочени плащания
   • Увеличаване на печалбата чрез подходящо управление на задължения и събирания
   • Роля на информационните технологии за намаляване на разходите при управление на задължения и събирания
   • Примери

Кафе пауза

3. Договаряне на условия за доставка и плащане

   • Опознаване на клиента
   • Намаляване на зависимостта ни от клиент - „златната“ среда между големи и малки клиенти
   • Видове външнотърговски договори, стандарти, особености
   • INCOTERMS
   • Първи сигнали за нередности, на какво да обърнем внимание
   • Застраховане на стоков кредит, експортно застраховане, гаранции
   • Културни особености, примери

4. Подготовка за международни събития и източници на информация

   • Подготовка за участие на международни панаири и изложения
   • Подготовка за участие в делови мисии
   • Събиране на пазарна информация, статистики
   • Информация за обществени поръчки в ЕС
   • Разглеждане на казус


Този проект се осъществява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора с подкрепата на Главна дирекция Предприятия и индустрия на Европейската комисия по грантова схема за финансиране на дейности 18/G/ENT/IMA/11/6073. Европейската комисия по никакъв начин не може да бъде държана отговорна за мнения, изказани на този сайт. EK