Програма

Правни действия за изпълнение
на дължимите вземания
в търговията в ЕС

Виж датата в най-близкия град до вашия офис

Лектор: Боряна Мусева

1. Възникване на валидно вземане по договор с търговец от ЕС

  • Преддоговорни отношения - Проверка на търговеца; Писмо за намерение; Меморандум за разбирателство; Преддоговорна отговорност
  • Сключване на договор с търговец от ЕС - Определяне на приложимото право; Начини на сключване на договора; Език на договора и методи на комуникация; Форма на договора; Сключване на договор при общи условия.
  • Практически примери

Продължи

Управление на търговски кредити при трансгранични сделки
в рамките на ЕС

Виж датата в най-близкия град до вашия офис

Лектор: Веселин Илиев

1. Управление на кредитния риск, своевременна реакция

  • Основни правила при оценка на риска, видове рискове
  • Фирмено разузнаване, източници, събиране и проверка на информацията
  • Правила за комуникация с клиента при забавено плащане
  • Своевременни реакции
  • Междукултурни различия
  • Примери

Продължи


Този проект се осъществява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора с подкрепата на Главна дирекция Предприятия и индустрия на Европейската комисия по грантова схема за финансиране на дейности 18/G/ENT/IMA/11/6073. Европейската комисия по никакъв начин не може да бъде държана отговорна за мнения, изказани на този сайт. EK