Правни действия за изпълнение на дължимите вземания в търговията в ЕС

Виж датата в най-близкия град до вашия офис

Лектор: Боряна Мусева

1. Възникване на валидно вземане по договор с търговец от ЕС

  • Преддоговорни отношения - Проверка на търговеца, Писмо за намерение, Меморандум за разбирателство, Преддоговорна отговорност
  • Сключване на договор с търговец от ЕС - Определяне на приложимото право, Начини на сключване на договора, Език на договора и методи на комуникация, Форма на договора, Сключване на договор при общи условия;
  • Практически примери

2. Доброволно събиране на вземане по договор с търговец от ЕС

  • Договорни клаузи, улесняващи събирането на вземанията
  • Обезпечения – основни видове
  • Доказване на изпълнение
  • Покана за доброволно изпълнение
  • Практически примери

3. Способи за събиране на вземане по принудителен ред

  • Алтернативно разрешаване на спорове
  • Събиране на вземане по съдебен ред

Кафе пауза

4. Събиране на вземания по съдебен ред според правото на ЕС

  • Избиране на процедура за събиране на вземането
  • Определяне на компетентния съд
  • Процедури по връчване на документи и събиране на доказателства
  • Признаване и допускане до изпълнение на съдебно решение

5. Тенденции в развитието на правото на ЕС относно трансграничното събиране на вземания

6. Дискусия по въпроси, поставени от участниците


Този проект се осъществява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора с подкрепата на Главна дирекция Предприятия и индустрия на Европейската комисия по грантова схема за финансиране на дейности 18/G/ENT/IMA/11/6073. Европейската комисия по никакъв начин не може да бъде държана отговорна за мнения, изказани на този сайт. EK