Д-р Боряна Мусева

Боряна Мусева

Адвокат, преподавател, арбитър

• Образование:

  • Доктор - Софийски университет Св. Климент Охридски
  • Макс-Планк Институт по чуждестранно и международно частно право, Хамбург, Германия (2007 г.)
  • Магистър - Софийски университет Св. Климент Охридски - абсолвент с най-висок успех от випуск (1995-1999 г.)

• Професионален опит:

  • Адвокат към Софийска адвокатска колегия от 2002 г.до сега
  • Главен асистент по международно частно право в Софийски университет Св. Климент Охридски от 2005 г. до сега
  • Член на Съвета по законодателство по гражданско правни въпроси към Министерството на правосъдието, България
  • Арбитър по вътрешни и международни дела към Арбитражния съд на Института по международно частно право и на Алианса за правно взаимодействие, България

• Практика:
Международно частно право и процес, екзекватура на чуждестранни решения, търговско и дружествено право, вещно право, процесуално представителство.

• Работни езици:
Български, Английски, Немски


Този проект се осъществява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора с подкрепата на Главна дирекция Предприятия и индустрия на Европейската комисия по грантова схема за финансиране на дейности 18/G/ENT/IMA/11/6073. Европейската комисия по никакъв начин не може да бъде държана отговорна за мнения, изказани на този сайт. EK