Веселин Илиев

Веселин Илиев

Главен директор Международно икономическо сътрудничество

Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес

Образование:

 • Специализация по Маркетинг и мениджмънт на финансови услуги, The Chartered Institute of Bankers, London, International Banking Institute, Sofia, 2000 - 2001 г.
 • Специализация по Международни икономически отношения, УНСС, София, 1987 - 1989 г.
 • Дипломиран инженер Хидравлика и пневматика, ТУ, София
 • Специализации във Великобритания, Китай и България

Професионален опит:

 • Българска стопанска камара от 2001 г. досега;
  Интернационализация на предприятията, консултиране по маркетинг и износ на стоки и услуги, пазарен достъп, външнотърговско и митническо законодателство и процедури;
  National Contact Point for ITC/UNCTAD/WTO;
  Ръководител на екипа на Enterprise Europe Network за БСК;
  член на работна група Интернационализация към Enterprise Europe Network;
  член на работни групи към BUSINESSEUROPE WG: Customs legislation, Export control, Supply chain security, International Trade, Trade Defense Instruments
 • И Консулт ЕООД, София, 2000 - 2008 г., управител; намиране и проучване на партньори, пазарно и финансово състояние на фирми, кредитни доклади, проучване на конкуренцията, инвестиционно консултиране.
 • Посолство на България в Любляна, Словения, 1996-1999 г., ръководител търговска служба.
 • Министерство на търговията и туризма, София, 1993-1995 г., главен експерт, ЮИЕ
 • ИЗОТИМПЕКС, МИП, Мотокарен завод Средец, НИЦ на ВМЕИ

Работни езици:
Български, Английски, Словенски, Руски, Сръбски


Този проект се осъществява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора с подкрепата на Главна дирекция Предприятия и индустрия на Европейската комисия по грантова схема за финансиране на дейности 18/G/ENT/IMA/11/6073. Европейската комисия по никакъв начин не може да бъде държана отговорна за мнения, изказани на този сайт. EK