За проекта

   

Проектът Law2B цели да обучи мениджъри на 300 български малки и средни предприятия в шестте планови региона в страната, в периода май - юли 2012 г., по теми, свързани с:

Кредитен мениджмънт при трансгранични сделки в рамките на ЕС;

• Правни действия за събиране на дължимите вземания в търговията в Европейския Съюз.

Обученията ще се проведат в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Враца.

Семинарите са предназначени за управители на МСП, за служители, участващи в бизнес преговори, в управление на кредити и международни разплащания.

Безпроблемното управление на международни сделки започва с добра подготовка, която включва различни аспекти на бизнеса - от нормативна уредба до междукултурни различия.

Участието в семинарите ще повиши капацитета на фирмите да:

  • договарят успешно и постигат взаимно изгодни условия;
  • управляват кредити, застраховки и гаранции, и просрочени вземания;
  • прилагат принципите на европейското договорно право, включително съдебни процедури и алтернативни методи за разрешаване на спорове;
  • оценяват рисковете, идентифицират първите признаци на проблеми с бизнес партньорите, да действат адекватно след възникване на проблеми.

В рамките на проектния период фирмите могат да получат допълнителни индивидуални консултации и да се включат в мрежата Law2B.

Проектът се изпълнява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора със съдействието на палатите и камарите в Пловдив, Варна, Русе, Враца и Българската търговско-промишлена палата.

След приключване на проекта, екипът на центъра на Enterprise Europe Network към ТПП - Стара Загора ще продължи да предоставя консултации по темите на обученията.


Този проект се осъществява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора с подкрепата на Главна дирекция Предприятия и индустрия на Европейската комисия по грантова схема за финансиране на дейности 18/G/ENT/IMA/11/6073. Европейската комисия по никакъв начин не може да бъде държана отговорна за мнения, изказани на този сайт. EK