Начало
Комисията публикува задълбочени прегледи на макроикономическите дисбаланси в 13 държави членки

logo enДнес Комисията публикува резултатите от задълбочените прегледи, извършени за 13 държави членки, посочени в доклада за механизма за предупреждение от миналия ноември като показващи признаци на макроикономически дисбаланси.

Нашето променено икономическо управление ни дава възможност да предотвратяваме макроикономическите дисбаланси и да създадем основа за устойчив растеж“, заяви Оли Рен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономическите и паричните въпроси и еврото.„Решителните политически действия на държавите членки и на равнище ЕС спомагат за възстановяване на баланса в европейската икономика. Остават обаче значителни предизвикателства: ще е необходимо време за справяне с дисбалансите, възникнали през десетилетието преди началото на кризата, които продължават да се отразяват върху икономиката.

Продължение...
 
Комисията с поглед към 2030 г. по отношение на климата и енергетиката

20130327 greenpaper 2030Днес Европейската комисия предприе първата стъпка към разработването на рамка за политиките на Европейския съюз в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г. Тя прие Зелена книга, с която поставя началото на обществена консултация относно съдържанието на рамката за 2030 г. Комисията също така публикува съобщение за консултация относно бъдещето на улавянето и съхранението на въглероден диоксид (УСВД) в Европа, с което се цели да започне дебат по възможните варианти да се гарантира своевременното развитие в тази област. Накрая, Комисията прие доклад за оценка на напредъка на държавите членки по техните цели до 2020 г. за енергията от възобновяеми източници, както и доклади относно устойчивостта на биогоривата и течните горива от биомаса, потребявани в ЕС.

Европейският комисар по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Трябва възможно най-бързо да определим рамката за нашата политика в областта на климата и енергетиката до 2030 г., за да гарантираме подходящи инвестиции, които ще доведат до устойчив растеж, достъпни конкурентоспособни цени на енергията и по-голяма сигурност на енергийните доставки. Новата рамка трябва да е съобразена с последствията от икономическата криза, но същевременно да е и достатъчно амбициозна, за да се постигне необходимата дългосрочна цел за намаляване на емисиите с 80—95 % до 2050 г.“

Продължение...
 
Търговски марки: Комисията предприема стъпки за по-лесен достъп и по-ефективна закрила

European-Union-FlagДнес Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защитеност на марките срещу подправянето им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.

По отношение на таксите Комисията предлага принцип на таксуване по класове продукти, валидно при заявленията за марки както в национален, така и в европейски мащаб. Това следва да позволи на търговските дружества – и в частност на МСП – да кандидатстват за такава закрила на марка и да плащат такава цена за нея, каквито преценят, че отговарят на действителните им потребности. Понастоящем в таксата за регистриране на марка се включват до три класа продукти, докато новата система предвижда възможността марката да бъде регистрирана само за един клас. Според тази система, когато търсят защита на равнище ЕС само за даден клас продукти, дружествата ще плащат значително по-малко.

Продължение...
 
Комисията предлага мерки за намаляване на разходите за широколентов достъп

logo enДнес Европейската комисия предложи нови правила, които имат за цел да се намалят с 30 % разходите за разгръщането на високоскоростния достъп до интернет. Строителните работи, като например разкопаването на пътища за полагане на влакнестооптични кабели, съставляват до 80 % от разходите за изграждане на високоскоростни мрежи. С днешното предложение на дружествата може да бъдат спестени разходи от порядъка на 40—60 млрд. евро.

Високоскоростният широколентов достъп е от ключово значение за сектора на далекосъобщенията и, в по-широк смисъл, за единния цифров пазар, който Комисията се опитва да изгради. Понастоящем разгръщането на широколентовия достъп е забавено поради наличието на разнообразни правила и административни практики на национално и поднационално равнище. „В повечето случаи действащите правила вредят на конкурентоспособността на Европа“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

Продължение...
 
Резултатите от сравнителен анализ показват, че ЕС е по-иновативен, но различията между страните се задълбочават

ius-2014-coverПостиженията в областта на иновациите в ЕС се подобряват от година на година въпреки икономическата криза, но разликата в нивото на отделните страни в тази област се увеличава. Това е резултатът от направения от Европейската комисия сравнителен анализ на иновациите в Съюза за 2013 г., класация на държавите-членки на ЕС. Докато в най-развитите в иновативно отношение държави резултатите са се подобрили, в други не е бил постигнат напредък. Общата класация в рамките на Съюза остава относително стабилна – Швеция е начело, следвана от Германия, Дания и Финландия. Естония, Литва и Латвия отбелязват най-голям напредък в сравнение с миналата година. Двигатели на развитието на иновациите в ЕС са МСП и въвеждането на иновациите на пазара, заедно с отличните научноизследователски системи. Въпреки това спадът в бизнес инвестициите и инвестициите на рисков капитал през периода 2008—2012 г. е оказал отрицателно въздействие върху резултатите в областта на иновациите.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>