Начало
„Хоризонт 2020“ стартира с 15 млрд. евро за първите две години

european-stars-eye shutterstock 300Днес Европейската комисия представи за пръв път покани за проекти по линия на „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации на стойност 80 млрд. евро. Финансирането за първите две години в размер на повече от 15 млрд. евро има за цел да се подпомогне основаната на знанието икономика в Европа и да се справим с проблеми, което ще промени живота на хората. Включени са 12 области, които ще са в центъра на вниманието през 2014 — 2015 г., включително теми като персонализирано здравеопазване, цифрова сигурност и интелигентни градове (вж. MEMO/13/1122).

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Време е да се заловим за работа. Финансирането от „Хоризонт 2020“ е от изключително значение за бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и ще допринесе за растеж, заетост и по-добро качество на живота. „Хоризонт 2020“ е направена по начин, по който да се постигат резултати, а бюрократичните процедури бяха премахнати, за да стане участието по-лесно. Затова призовавам изследователите, университетите, бизнеса, включително МСП и други да се включат!“

Продължение...
 
Държавна помощ: Комисията разрешава предоставянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове на стойност 945 милиона евро за модернизиране на българския електроенергиен сектор

655-402-bylgariia-otnovo-mozhe-da-tyrguva-s-emisii-na-parnikovi-gazoveЕвропейската комисия заключи, че плановете на България за безплатно предоставяне на квоти за търговия с въглеродни емисии на стойност 945 милиона евро за модернизиране на електроенергийния сектор са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Комисията констатира, че средствата, предоставени по този начин, ще се използват за модернизиране на производствената инфраструктура, за разнообразяване на енергийния микс или за изграждане на нови инсталации. Това ще допринесе за отварянето на енергийните пазари, за намаляване на емисиите на парникови газове и за повишаване на сигурността на доставките в съответствие с целите на ЕС, без неоснователно да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.

Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията и комисар по политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Инвестициите ще позволят на България да разнообрази своите източници за производство на електроенергия и да допринесе за разширяването на националните енергийни пазари. Същевременно тази мярка ще спомогне за постигането на целите от стратегията „Европа 2020“ чрез намаляване на емисиите на парникови газове.

Продължение...
 
Към нова европейска политика за популяризиране на селскостопанските и хранителните продукти

logo enДнес Европейската комисия представи проект за реформа на политиката относно популяризирането и информацията за европейските селскостопански и хранителни продукти. Тази нова политика, чийто бюджет е увеличен и която в дългосрочен план ще се ползва с подкрепата на европейска изпълнителна агенция, има амбицията да се превърне в същински инструмент за завладяване на пазари. Под наслов „Насладете се, това е от Европа“ и въз основа на една истинска европейска стратегия, целта на политиката е да помогне на производителите да навлязат на световния пазар, както и да информира по-добре потребителите относно усилията, които се правят по отношение на качеството.

В свят, в който потребителите все повече са загрижени за безопасността, качеството и устойчивостта на методите на производство на храните, европейските селски стопани и малки и средни предприятия държат в ръцете си силен коз. Европейската селскостопанска и хранителна промишленост се радва на престиж заради качеството на своите продукти и зачитането на единствени по рода си норми в света. С износ в размер на над 110 млрд. евро този сектор има потенциал да насърчи растежа и заетостта в рамките на Съюза“, заяви Дачиан Чолош, европейския комисар по селското стопанство и развитието на селските райони.

Продължение...
 
Комисар Василиу: „Хоризонт 2020“ е „огромен тласък за европейските научни изследвания и предприемачи“

horizon2020 0Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“, финансирането на научноизследователски стипендии и Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще получат значително повече средства от бюджета на новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, която беше приета днес от Европейския парламент. Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ и Европейският институт за иновации и технологии (EIT) попадат в компетенциите на Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта, която заяви, че гласуването представлява огромен тласък за европейските научни изследвания и за предприемачите на бъдещето“.

Бюджетът на дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ представлява 8 % от общия бюджет на програма „Хоризонт 2020“ и възлиза на над 6 млрд. евро за финансиране за периода 2014—2020 г. Това е с около 30 % над сегашния бюджет от 4,7 млрд. евро за дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ за периода 2007—2013 г. От новия бюджет ще получат помощ над 65 000 изследователи, от които почти 40 % докторанти. EIT ще получи 2,7 млрд. евро за периода 2014—2020 г., което е 3,5 % от общия бюджет на ЕС за научни изследвания и иновации. Това представлява значително увеличение спрямо първоначалния бюджет за EIT, който за периода 2008—2013 г. възлизаше на около 300 млн. евро. Средствата ще засилят капацитета за научни изследвания и иновации на ЕС и ще допринесат за създаването на работни места и растеж.

Продължение...
 
Околна среда: Започва Европейската седмица за намаляване на отпадъците

EU-Life-Logo mediumГоворим за това колко е важно да насърчаваме гражданите да намаляват, да използват повторно и да рециклират отпадъци, но най-важно е намаляването.  През следващите 7 дни тази тема ще е в центъра на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). Целта е да се повиши осведомеността за начините, по които можем да променим навиците в Европа, и да се насърчи дебатът по въпроси, свързани с ресурсната ефективност и кръговата икономика. Проектът, координиран от Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и осъществяван с финансова подкрепа по програма LIFE+ на ЕС, вече обхваща 17 страни, включително 3 държави извън ЕС.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Съществува огромен потенциал в повторното използване и рециклирането на отпадъци. Бележим значителен напредък в придвижването нагоре по йерархията на отпадъците — намаляваме депонирането и увеличаваме рециклирането. Гражданските инициативи като Европейската седмица за намаляване на отпадъците са важен начин за включване на всички граждани в създаването на общество с нулеви отпадъци.“

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>