Начало
Единно европейско небе: Комисията призовава 18 страни от ЕС да предприемат решителни действия за общо управление на въздушното пространство
logo en

Днес Комисията официално поиска от Австрия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Обединеното кралство, които членуват в шест различни функционални блока въздушно пространство (ФБВП), да подобрят своите блокове. Функционалните блокове въздушно пространство представляват общо въздушно пространство, организирано според потоците на трафика, а не според държавните граници. Функционалните блокове въздушно пространство са решаваща стъпка към по-ефективна, по-евтина и по-малко замърсяваща система на въздухоплаване в Европа.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на транспорта Сийм Калас заяви: „Най-накрая преодоляхме националните граници в европейското въздушно пространство. Функционалните блокове въздушно пространство са необходим и жизнено важен елемент на единното европейско небе. В момента тези общи въздушни пространства съществуват само на хартия; те са създадени официално, но все още не функционират. Призовавам страните членки да бъдат по-амбициозни и да дадат тласък на изпълнението на разпоредбите за единното небе“.

Продължение...
 
Държавна помощ: Комисията одобри картата на регионалните помощи в България за периода 2014-2020 г.

regionalnaЕвропейската комисия одобри картата за отпускане на държавна помощ в България за периода между 2014 и 2020 г. в рамките на новите насоки за регионална помощ, приети от Комисията през юни 2013 г. (вж. IP/13/569). В новите насоки се определят условията, съгласно които държавите членки могат да отпускат държавна помощ на предприятията за регионално развитие. Тяхната цел е засилване на растежа и по-голямо сближаване в рамките на единния пазар.

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, Хоакин Алмуния заяви: „Новата карта на регионалните помощи в България позволява на българските власти да насърчават инвестициите в цялата страна и способства за по-нататъшния икономически растеж и сближаването в рамките на единния пазар. Тя представлява също основа за по-лесно и целенасочено използване на програмите за регионално развитие, съфинансирани от европейските структурни фондове.“

Продължение...
 
Околна среда: през 2014 г. са заделени 239 млн. евро за предложения за проекти

okolna-sredaЕвропейската комисия отправи първата покана за представяне на предложения по програмата LIFE за финансиране на проекти в областта на околната среда. През 2014 г. подпрограмата на LIFE за околната среда ще предостави 238,86 млн. евро за разработване и внедряване на новаторски отговори на екопредизвикателствата в Европа, като се фокусира върху опазването на природата и биологичното разнообразие, ефикасното използване на ресурсите, както и управлението на околната среда и информацията във връзка с нея.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Новаторските европейски проекти в областта на опазването на природата и околната среда ще бъдат финансирани повече от всякога. Инвестирането в икономика с ефективно използване на ресурсите ще допринесе за постигането на устойчив растеж и ще помогне за осъществяването на национално и местно равнище на планове и стратегии в ключови области на политика като околна среда, отпадъци, въздух и вода.

Продължение...
 
Купувате лекарства по интернет? Комисията въвежда лого, за да се гарантира безопасността на потребителите

logoЕвропейците все повече купуват лекарства по интернет, но как можем да сме сигурни, че дадена онлайн аптека е автентична и безопасна? Днес Комисията прие регламент за изпълнение съгласно Директивата за фалшифицираните лекарствени продукти (2011/62/ЕС), с който се определят дизайнът на общо лого за онлайн аптеките и техническите изисквания за гарантиране на неговата автентичност. Логото ще може да се използва навсякъде през втората половина на 2015 г.

Тонио Борг, европейски комисар по въпросите на здравеопазването, заяви: „Когато купуват лекарства по интернет, потребители трябва да са наясно, че ако не използват законни онлайн доставчици, рискуват да купят фалшифицирани лекарства. Фалшифицираните лекарства могат да са безполезни, вредни или дори смъртоносни. Комисията изготви общо лого за онлайн аптеките, за да осигури безопасността на потребителите.“

Продължение...
 
Огромно намаление от 1 юли на пределните цени за мобилния роуминг на данни — с над 50 % спрямо миналото лято!

Image 2102861 126Голямо лятно намаление благодарение на Европейската комисия! От 1 юли 2014 г. Европейският съюз (ЕС) ще намали с над 50 % пределните цени за изтегляне на данни от интернет: от 45 на 20 евроцента/мегабайт (MB). Така още повече ще поевтинее използването на електронни пътни карти и електронна поща, гледането на видеоклипове и участието в социални мрежи, докато пътувате навсякъде в ЕС.

По-конкретно това означава, че футболните фенове, пътуващи в ЕС по време на сегашното световно първенство по футбол, ще плащат 25 пъти по-ниски такси за роуминг на данни отколкото през предишното първенство 2010 година!

Откакто ЕС въведе пределни цени за роуминг на данни, този роуминг нарасна неимоверно.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>