Начало
Новини


Комисията предлага мерки за намаляване на разходите за широколентов достъп

logo enДнес Европейската комисия предложи нови правила, които имат за цел да се намалят с 30 % разходите за разгръщането на високоскоростния достъп до интернет. Строителните работи, като например разкопаването на пътища за полагане на влакнестооптични кабели, съставляват до 80 % от разходите за изграждане на високоскоростни мрежи. С днешното предложение на дружествата може да бъдат спестени разходи от порядъка на 40—60 млрд. евро.

Високоскоростният широколентов достъп е от ключово значение за сектора на далекосъобщенията и, в по-широк смисъл, за единния цифров пазар, който Комисията се опитва да изгради. Понастоящем разгръщането на широколентовия достъп е забавено поради наличието на разнообразни правила и административни практики на национално и поднационално равнище. „В повечето случаи действащите правила вредят на конкурентоспособността на Европа“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

Продължение...
 
Европейската комисия изготви Зелена книга за дългосрочното финансиране на европейската икономика

Green bookДнес Европейската комисия прие Зелена книга, с която за период от три месеца се обявява обществена консултация за начините за стимулиране на дългосрочното финансиране и за усъвършенстване и диверсифициране на финансовото посредничество във връзка с дългосрочното инвестиране в Европа. Дългосрочните инвестиции са разходите, чрез които се повишава производственият капацитет на икономиката. Тези активи могат да наброяват както енергийни, транспортни и комуникационни инфраструктури, съоръжения в услуга на промишлеността и услугите, технологии във връзка с изменението на климата и екоиновациите и т.н., така и образование и научноизследователска и развойна дейност. Нейният устойчив растеж се нуждае от ключовата подкрепа на широкомащабни дългосрочни инвестиции. За подсигуряването им частният и публичният сектор, както и домакинствата, се нуждаят от достъп до предвидимо, дългосрочно финансиране.

Продължение...
 
Търговски марки: Комисията предприема стъпки за по-лесен достъп и по-ефективна закрила

European-Union-FlagДнес Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защитеност на марките срещу подправянето им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.

По отношение на таксите Комисията предлага принцип на таксуване по класове продукти, валидно при заявленията за марки както в национален, така и в европейски мащаб. Това следва да позволи на търговските дружества – и в частност на МСП – да кандидатстват за такава закрила на марка и да плащат такава цена за нея, каквито преценят, че отговарят на действителните им потребности. Понастоящем в таксата за регистриране на марка се включват до три класа продукти, докато новата система предвижда възможността марката да бъде регистрирана само за един клас. Според тази система, когато търсят защита на равнище ЕС само за даден клас продукти, дружествата ще плащат значително по-малко.

Продължение...
 
Малки и средни предприятия (МСП): Порочната практика на забавяне на плащания трябва да се прекрати на 16 март

logo enЕжедневно в цяла Европа десетки малки и средни предприятия (МСП) изпадат в несъстоятелност поради неизвършени плащания по техни фактури.  Това води до закриване на работни места и нереализиране на бизнес възможности, възпирайки ни по пътя към възобновен икономически растеж. Ето защо в желанието си да сложи край на забавянето на плащания Европейският съюз прие Директива 2011/7/ЕО относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки. В срок до 16-ти март 2013 г. държавите членки ще трябва да интегрират в националните си законодателства преработената директива относно забавените плащания. Тя задължава държавните органи да извършат плащането за получени стоки и услуги в срок от 30 календарни дни или при извънредни обстоятелства — в срок от 60 дни. Дружествата следва да извършат плащане по получените от тях фактури в срок от 60 календарни дни, освен ако изрично е договорено друго и при условие че то не представлява явна злоупотреба по отношение на кредитора.

Продължение...
 
Повече права за потребителите в ЕС: алтернативно решаване на спорове и онлайн решаване на спорове

shopping-onlineI.ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Какво представляват алтернативното решаване на спорове (АРС) и онлайн решаването на спорове (ОРС)?

Алтернативното решаване на спорове (АРС) помага на потребителите да решат споровете си с търговци, когато срещнат проблем със закупен от тях продукт или услуга, например когато търговецът откаже да поправи продукта или да върне на потребителя сумата, която той има право да получи.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 34