Начало
Новини


Комисията публикува задълбочени прегледи на макроикономическите дисбаланси в 13 държави членки

logo enДнес Комисията публикува резултатите от задълбочените прегледи, извършени за 13 държави членки, посочени в доклада за механизма за предупреждение от миналия ноември като показващи признаци на макроикономически дисбаланси.

Нашето променено икономическо управление ни дава възможност да предотвратяваме макроикономическите дисбаланси и да създадем основа за устойчив растеж“, заяви Оли Рен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономическите и паричните въпроси и еврото.„Решителните политически действия на държавите членки и на равнище ЕС спомагат за възстановяване на баланса в европейската икономика. Остават обаче значителни предизвикателства: ще е необходимо време за справяне с дисбалансите, възникнали през десетилетието преди началото на кризата, които продължават да се отразяват върху икономиката.

Продължение...
 
Комисията с поглед към 2030 г. по отношение на климата и енергетиката

20130327 greenpaper 2030Днес Европейската комисия предприе първата стъпка към разработването на рамка за политиките на Европейския съюз в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г. Тя прие Зелена книга, с която поставя началото на обществена консултация относно съдържанието на рамката за 2030 г. Комисията също така публикува съобщение за консултация относно бъдещето на улавянето и съхранението на въглероден диоксид (УСВД) в Европа, с което се цели да започне дебат по възможните варианти да се гарантира своевременното развитие в тази област. Накрая, Комисията прие доклад за оценка на напредъка на държавите членки по техните цели до 2020 г. за енергията от възобновяеми източници, както и доклади относно устойчивостта на биогоривата и течните горива от биомаса, потребявани в ЕС.

Европейският комисар по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Трябва възможно най-бързо да определим рамката за нашата политика в областта на климата и енергетиката до 2030 г., за да гарантираме подходящи инвестиции, които ще доведат до устойчив растеж, достъпни конкурентоспособни цени на енергията и по-голяма сигурност на енергийните доставки. Новата рамка трябва да е съобразена с последствията от икономическата криза, но същевременно да е и достатъчно амбициозна, за да се постигне необходимата дългосрочна цел за намаляване на емисиите с 80—95 % до 2050 г.“

Продължение...
 
Заетост и социално положение в ЕС — анализ на задълбочаващата се социална криза

logo enПрез четвъртото тримесечие на 2012 г. социалното положение и положението със заетостта в ЕС са останали критични според последния тримесечен преглед на Европейската комисия. Заетостта като цяло е спаднала, безработицата се е покачила, а финансовото положение на домакинствата е тежко. Неблагоприятните последици от намаляването на публичните бюджети и увеличаването на данъчната тежест върху заетостта и жизнения стандарт се забелязват все по-ясно в някои държави от ЕС. В прегледа на Комисията се отбелязва също, че нетната имиграция от страни извън ЕС се е забавила и че кризата е повлияла отрицателно върху раждаемостта.

Продължение...
 
Действия в областта на климата: подготовка на световното споразумение от 2015 г. относно изменението на климата

78480014Европейската комисия прие днес консултативен документ, с който се поставя началото на обществен дебат за това как най-добре да се оформи ново международно споразумение за борба с изменението на климата. В съобщението за консултацията се поставят ключови въпроси и се приканват заинтересованите страни да изразят вижданията си относно новото споразумение, което трябва да се приеме до края на 2015 г. и да се прилага от 2020 г.

Кони Хедегор, европейският комисар за действията в областта на климата, заяви: „В Копенхаген световните лидери поставиха целта за ограничаване на глобалното затопляне под 2 ºC, за да се предотвратят най-тежките последствия от изменението на климата.Това е много хубаво нещо.Но със сигурност не е достатъчно, тъй като с всеки изминал ден светът се отдалечава от тази цел.Необходими са повече действия от всички.Ако искаме да постигнем успех, от решаващо значение е наличието на амбициозно международно споразумение, в рамките на което всички големи икономики да поемат ангажименти за действия съобразно своите настоящи и бъдещи възможности.Настоящият документ ще спомогне за формирането на позицията на Европейския съюз и ще допринесе за постигането на възможно най-доброто споразумение през 2015 г.“

Продължение...
 
Резултатите от сравнителен анализ показват, че ЕС е по-иновативен, но различията между страните се задълбочават

ius-2014-coverПостиженията в областта на иновациите в ЕС се подобряват от година на година въпреки икономическата криза, но разликата в нивото на отделните страни в тази област се увеличава. Това е резултатът от направения от Европейската комисия сравнителен анализ на иновациите в Съюза за 2013 г., класация на държавите-членки на ЕС. Докато в най-развитите в иновативно отношение държави резултатите са се подобрили, в други не е бил постигнат напредък. Общата класация в рамките на Съюза остава относително стабилна – Швеция е начело, следвана от Германия, Дания и Финландия. Естония, Литва и Латвия отбелязват най-голям напредък в сравнение с миналата година. Двигатели на развитието на иновациите в ЕС са МСП и въвеждането на иновациите на пазара, заедно с отличните научноизследователски системи. Въпреки това спадът в бизнес инвестициите и инвестициите на рисков капитал през периода 2008—2012 г. е оказал отрицателно въздействие върху резултатите в областта на иновациите.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 34