Начало
Новини


Увеличаване на безопасността на потребителите: По-безопасни медицински изделия

logo enДнес Европейската комисия прие две мерки за подобряване на безопасността на медицинските изделия в изпълнение на ангажимента си да възстанови доверието на пациентите след неотдавнашните проблеми в сектора на медицинските изделия, сред които и скандалът с гръдните импланти на фирмата Poly Implant Prothèse (PIP). Новата уредба е под формата на регламент за изпълнение на Комисията, в който подробно се определят критериите, на които трябва да отговарят нотифицираните органи, натоварени с инспектирането на производителите на медицински изделия, и препоръка на Комисията, в която се изясняват задачите на тези органи при извършването на одити и оценки в сектора на медицинските изделия, който обхваща близо 10 000 вида продукти, като се започне от обикновения лейкопласт и се стигне до сърдечните пейсмейкъри.

Продължение...
 
Доклад за напредъка във връзка с Европейското научноизследователско пространство: „единният пазар“ за научни изследвания е по-близо, но все още не е реалност

eraprogДнес Европейската комисия представи първи подробен анализ на състоянието на единния пазар за научни изследвания, наричан Европейско научноизследователско пространство (ЕНП). Докладът предоставя фактологична база за оценяване на напредъка в целеви области като открити и честни процедури за наемане на работа на изследователи или по-добро разпространение на научни знания. Той показва, че е постигнат известен напредък, но също така че дори изследователските институции с най-добри резултати тепърва трябва да решат някои проблеми преди крайния срок за създаване на ЕНП, определен от лидерите на ЕС — 2014 г. Освен това съществува значителна разлика между институциите с най-добри и с най-лоши резултати (MEMO/13/807).

Продължение...
 
Нови правила за платежните услуги в полза на потребителите и търговците на дребно

27920-web-paymentС цел приспособяване на пазара на плащания в ЕС към възможностите на единния пазар и подкрепа на растежа на икономиката на Съюза Европейската комисия прие днес пакет, включващ:

  • нова Директива за платежните услуги (ДПУ2)
  • предложение за регламент относно обменните такси при разплащателни операции с карти
  • Улеснява се и се повишава сигурността на използването на евтини услуги за плащане по интернет, като в нейния обхват се включват нови т. нар. услуги по иницииране на плащане. Това са услуги, които се осъществяват между търговеца и банката на купувача и позволяват извършването на евтини и ефективни електронни плащания без използването на кредитна карта. По отношение на тези доставчици на услуги вече ще се прилагат същите високи стандарти за регулиране и надзор, както към всички други платежни институции. В същото време банките и всички други доставчици на платежни услуги ще трябва да повишат сигурността на трансакциите онлайн, като използват системи за строго удостоверяване на клиента при плащания.
  • Потребителите ще бъдат по-добре защитени от измами, евентуални злоупотреби и инциденти при плащания (например в случай на оспорвани или неточно изпълнени платежни операции). На потребителите ще се налага да понасят само загуби в много ограничен размер – до максимум 50 евро (в сравнение със 150 евро в момента) – в случай на неразрешени плащания с карта.
  • С предложението се увеличават правата на потребителите при извършване на преводи извън Европа или при плащане в парични единици на държави извън ЕС.
  • Ще се насърчи появата на нови участници и развитието в Европа на новаторски плащания с мобилен телефон и по интернет, което ще повиши глобалната конкурентоспособност на ЕС.
Продължение...
 
Край на скъпите и бавни заверки и легализации на документи

homeЕвропейската комисия внася днес предложение за рязко намаляване на административните формалности за гражданите и предприятията чрез премахване на бюрократичните процедури по подпечатване, изисквани понастоящем, за да може публични актове като актовете за раждане да бъдат признати за автентични в друга държава — членка на ЕС. Съгласно приетите днес предложения на Комисията вече няма да бъде необходимо гражданите и предприятията да представят скъпи „легализирани“ копия или „заверени“ преводи на публични актове, когато например регистрират къща или дружество, сключват брак или подават молба за карта за пребиваване. Дванадесет категории публични актовеОпростяването ще се прилага за публичните актове, отнасящи се до името, брака и регистрираното партньорство, раждането, произхода, осиновяването, смъртта, местопребиваването, гражданството и националната принадлежност, недвижимото имущество, правния статут и представителството на дружество или предприятие и правата на интелектуална собственост, и за документите, доказващи липсата на криминално минало. ще бъдат автоматично освободени от формалностите като „апостил“ и „легализация“. Новите разпоредби обаче няма да оказват въздействие върху признаването на съдържанието или последиците от съответните документи. Те само ще спомагат за доказване на автентичността на публичния акт, например на истинността на подписа и качеството, в което е действало лицето, подписало документа. Държавите членки ще трябва взаимно да приемат тези документи без каквито и да били допълнителни изисквания за заверяване.

 
Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж, се казва в тазгодишното издание на стратегически доклад на Комисията

logo enЕвропейската комисия представи днес цялостен преглед на начина, по който структурните фондове на ЕС работят в държавите членки. „Стратегическият доклад“ относно изпълнението на програмите по политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. обединява наличната информация от държавите членки до края на 2011 г. (в повечето случаи). Програмите завършват през 2015, т.е. четири години делят момента, за който се отнасят данните, от края на периода. Въпреки това те вече сочат напредък и подобрения за много граждани, постигнати в резултат на инвестициите по Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 34