Начало
Новини


Публикувано е ръководството за финансиране по програма „ Творческа Европа": средствата за 2014 г. възлизат на 170 милиона евро

creative-europeОт днес културните и творческите организации, които желаят да кандидатстват за финансиране през 2014 г. по „Творческа Европа“ — новата програма на ЕС за културния и творческия сектор, могат да започнат да подготвят своите заявления за получаване на безвъзмездни средства. Те ще намерят подробна първоначална информация относно възможностите за финансиране („покани за представяне на предложения“) тук. С цел да им помогне при кандидатстването новото ръководство за програма „Творческа Европа“ съдържа богата информация за процеса на финансиране. Наличните средства по първите покани за представяне на предложения през 2014 г. са в размер на близо 170 милиона евро. Лица не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства — те трябва да се свържат със съответни организации, като например културни асоциации, фестивали, театри, филмови разпространители и др., които подават заявлението, или с информационното бюро по програма „Творческа Европа“ в тяхната страна.

Продължение...
 
Държавна помощ: Комисията разрешава предоставянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове на стойност 945 милиона евро за модернизиране на българския електроенергиен сектор

655-402-bylgariia-otnovo-mozhe-da-tyrguva-s-emisii-na-parnikovi-gazoveЕвропейската комисия заключи, че плановете на България за безплатно предоставяне на квоти за търговия с въглеродни емисии на стойност 945 милиона евро за модернизиране на електроенергийния сектор са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Комисията констатира, че средствата, предоставени по този начин, ще се използват за модернизиране на производствената инфраструктура, за разнообразяване на енергийния микс или за изграждане на нови инсталации. Това ще допринесе за отварянето на енергийните пазари, за намаляване на емисиите на парникови газове и за повишаване на сигурността на доставките в съответствие с целите на ЕС, без неоснователно да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.

Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията и комисар по политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Инвестициите ще позволят на България да разнообрази своите източници за производство на електроенергия и да допринесе за разширяването на националните енергийни пазари. Същевременно тази мярка ще спомогне за постигането на целите от стратегията „Европа 2020“ чрез намаляване на емисиите на парникови газове.

Продължение...
 
Комисар Василиу: „Хоризонт 2020“ е „огромен тласък за европейските научни изследвания и предприемачи“

horizon2020 0Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“, финансирането на научноизследователски стипендии и Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще получат значително повече средства от бюджета на новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, която беше приета днес от Европейския парламент. Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ и Европейският институт за иновации и технологии (EIT) попадат в компетенциите на Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта, която заяви, че гласуването представлява огромен тласък за европейските научни изследвания и за предприемачите на бъдещето“.

Бюджетът на дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ представлява 8 % от общия бюджет на програма „Хоризонт 2020“ и възлиза на над 6 млрд. евро за финансиране за периода 2014—2020 г. Това е с около 30 % над сегашния бюджет от 4,7 млрд. евро за дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ за периода 2007—2013 г. От новия бюджет ще получат помощ над 65 000 изследователи, от които почти 40 % докторанти. EIT ще получи 2,7 млрд. евро за периода 2014—2020 г., което е 3,5 % от общия бюджет на ЕС за научни изследвания и иновации. Това представлява значително увеличение спрямо първоначалния бюджет за EIT, който за периода 2008—2013 г. възлизаше на около 300 млн. евро. Средствата ще засилят капацитета за научни изследвания и иновации на ЕС и ще допринесат за създаването на работни места и растеж.

Продължение...
 
Към нова европейска политика за популяризиране на селскостопанските и хранителните продукти

logo enДнес Европейската комисия представи проект за реформа на политиката относно популяризирането и информацията за европейските селскостопански и хранителни продукти. Тази нова политика, чийто бюджет е увеличен и която в дългосрочен план ще се ползва с подкрепата на европейска изпълнителна агенция, има амбицията да се превърне в същински инструмент за завладяване на пазари. Под наслов „Насладете се, това е от Европа“ и въз основа на една истинска европейска стратегия, целта на политиката е да помогне на производителите да навлязат на световния пазар, както и да информира по-добре потребителите относно усилията, които се правят по отношение на качеството.

В свят, в който потребителите все повече са загрижени за безопасността, качеството и устойчивостта на методите на производство на храните, европейските селски стопани и малки и средни предприятия държат в ръцете си силен коз. Европейската селскостопанска и хранителна промишленост се радва на престиж заради качеството на своите продукти и зачитането на единствени по рода си норми в света. С износ в размер на над 110 млрд. евро този сектор има потенциал да насърчи растежа и заетостта в рамките на Съюза“, заяви Дачиан Чолош, европейския комисар по селското стопанство и развитието на селските райони.

Продължение...
 
Околна среда: Започва Европейската седмица за намаляване на отпадъците

EU-Life-Logo mediumГоворим за това колко е важно да насърчаваме гражданите да намаляват, да използват повторно и да рециклират отпадъци, но най-важно е намаляването.  През следващите 7 дни тази тема ще е в центъра на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). Целта е да се повиши осведомеността за начините, по които можем да променим навиците в Европа, и да се насърчи дебатът по въпроси, свързани с ресурсната ефективност и кръговата икономика. Проектът, координиран от Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и осъществяван с финансова подкрепа по програма LIFE+ на ЕС, вече обхваща 17 страни, включително 3 държави извън ЕС.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Съществува огромен потенциал в повторното използване и рециклирането на отпадъци. Бележим значителен напредък в придвижването нагоре по йерархията на отпадъците — намаляваме депонирането и увеличаваме рециклирането. Гражданските инициативи като Европейската седмица за намаляване на отпадъците са важен начин за включване на всички граждани в създаването на общество с нулеви отпадъци.“

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 6 от 34