Начало Програми за финансиране
Актуални програми за финансиране
Стартира процедура по ОП Конкурентоспособност "Покриване на международно признати стандарти"

По тази процедура ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за: въвеждане на системи за управление, (вкл. ISO) постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес и постигане на ефективна организация на цялостната дейност в предприятията.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2010 г., 16.00 часа.

Продължение...
 
Нови конкурси по 7 рамкова програма
На 20 юли ЕК обяви старта на множество конкурси по 7-ма рамкова програма.
Продължение...
 
Стартира схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера. Допустимите кандидати са нововъзникващи или вече съществуващи клъстери. Минималният размер на безвъзмездна помощ, която може да получи дадено проектно предложение е 100 хил.лв., а максималният е 2 млн. лв.
Схемата е без определен срок за кандидатстване

 

Продължение...
 
Стартира схема по ОП „Регионално развитие” „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Схемата цели: Да се развият конкурентоспособни природни и културно-исторически атракции и/или групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители; Да се подкрепят туристически локализации, притежаващи значителен туристически потенциал.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 14 януари 2011 г, 16:00 ч.

Продължение...
 
Стартира схема „Изкореняване на винени лозя” за винарска 2010 /2011 г.

По схемата “Изкореняване на винени лозя” могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на плододаващи лозови насаждения, които са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно чл.23 а, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН). Стопанство трябва да е с минимална площ от 0,1 ха и да е очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели (СИЗП).

Заявления за участие в схема „Изкореняване на винени лозя” ще се приемат до 15 септември 2010 г.

Продължение...
 
Обучение „World Class Manufacturing” в Япония

Обучението предлага запознаване с най-добрите японски практики в сферата на производството, ценообразуването и осигуряване на качествено и т.нар. високо ефективно производство (lean manufacturing). То включва лекции, семинари и посещения във водещи в световен мащаб японски производствени фирми в областите: химически продукти и пластмаси; машиностроене, стоманени изделия, автомобилна индустрия. Посещенията имат за цел запознаване с производството, директни срещи с мениджъри на производствени отдели и наблюдение на ефективно приложение на производствените методи.

Продължение...
 
Покана за проекти за Трансфер на иновации по програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Целта на многостранните проекти „Трансфер на иновации” е подобряване на качеството и привлекателността на европейските системи за професионално образование и обучение чрез адаптиране и интегриране на иновативно съдържание или резултати от предишни проекти по програма “Леонардо да Винчи” или от други иновативни проекти в публичните и/или частните системи за ПОО и дружествата на национално, местно, регионално и секторно равнище.

Продължение...
 
Покана за проекти за Партньорства по програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Партньорството по “Леонардо да Винчи” е рамка за малки по мащаб сътрудничества между организации, работещи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), предприятия, социални партньори и други заинтересовани страни в ПОО, които си сътрудничат по теми от взаимен интерес за участващите организации. Някои проекти могат да бъдат насочени към активно участие на обучаеми, а други към сътрудничество между учители, обучители или професионалисти в областта на ПОО. Те могат да си сътрудничат както на национално, регионално или местно равнище, така и на секторно равнище, например в рамките на отделна област на професионалното образование или икономически сектор.

Продължение...
 
Програма за обучение на човешки ресурси – индустрията на Япония 2010

Програмата обхваща лекции, съвместни семинари и посещения в японски компании и предоставя уникална възможност да задълбочите познанията си за японския пазар, индустриалната му структура и добри бизнес практики. Освен практически анализи и изследвания, тя включва и въвеждащи курсове по японски език, икономика, история и политика.

Продължение...
 
Покана за проекти за Мобилност по програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпусната финансова подкрепа на проекти по дейност „Мобилност” на секторна програма “Леонардо да Винчи” за няколко целеви групи:

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 1 от 5