Начало Финансиране за предприятия Нови конкурси по 7 рамкова програма
Нови конкурси по 7 рамкова програма
На 20 юли ЕК обяви старта на множество конкурси по 7-ма рамкова програма.

ПРОГРАМА „СЪТРУДНИЧЕСТВО”:

 

Приоритет „Здраве”

FP7-ERANET-2011-RTD

FP7-HEALTH-2011-single-stage

FP7-HEALTH-2011-two-stage

 

Страница с материали от информационен ден, организиран от ЕК:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/archive.html?viewConference=9437

 

Приоритет „Храни, аграрни науки и биотехнологии”

FP7-ERANET-2011-RTD

FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA

FP7-KBBE-2011-5-SME

FP7-OCEAN-2011

FP7-JPROG-2011-RTD

 

Предстояща конференция на тема ”Knowledge Based Bio-Economy towards 2020” на 13 и 14 септември в Брюксел, Белгия:http://www.kbbe2010.be/

 

Предстоящ информационен ден на 13 септември в Брюксел, Белгия:

http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.html

 

Приоритет „Информационни и комуникационни технологии”

FP7-ICT-2011-C

FP7-ICT-2009-C

FP7-2011-ICT-FI

FP7-2011-ICT-GC

FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

FP7-2011-NMP-ICT-FoF

FP7-ICT-2011-FET-F

FP7-ICT-2011-EU-Russia

 

Предстояща конференция на тема ИКТ в Брюксел 27-29 септември 2010 г.

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm

 

Презентации от националния информационен ден:

http://7fp.mon.bg/upload/docs/ict_2010_20.07.rar

 

Приоритет „Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени процеси”

FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA

FP7-ERANET-2011-RTD

FP7-NMP-2011-CSA-5

FP7-2011-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE

FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

FP7-2011-NMP-ICT-FoF

FP7-NMP-ENERGY-2011

FP7-NMP-2011-EU-Japan

FP7-ENV-NMP-2011

FP7-NMP-2011-LARGE-5

FP7-NMP-2011-SMALL-5

FP7-NMP-2011-SME-5

 

Приоритет Енергия” 

FP7-ENERGY-2011-2

FP7-ERANET-2011-RTD

FP7-OCEAN-2011

FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

FP7-ENERGY-2011-JAPAN

FP7-NMP-ENERGY-2011

FP7-ENERGY-2011-1

FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE

 

Страница с материали от информационен ден, организиран от ЕК:http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/archive.html?viewConference=9643

 

Приоритет Околна среда и климатични промени” 

FP7-OCEAN-2011

FP7-2011-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE

FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

FP7-ENV-2011

FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION-OneStage

FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION-TwoStage

FP7-ENV-NMP-2011

FP7-JPROG-2011-RTD

 

Страница с материали от информационен ден, организиран от ЕК:http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/archive.html?viewConference=9647

Презентациите от информационното събитие, организирано от ЕК можете да намерите и на адрес:http://circa.europa.eu/Public/irc/rtd/enveco2011calls/library

 

Презентации от националния информационен ден:

http://7fp.mon.bg/upload/docs/Info_day_Env.rar

 

Приоритет „Транспорт (вкючително Аеронавтика)”

FP7-ERANET-2011-RTD

FP7-OCEAN-2011

FP7-GALILEO-2011-ENTR-1

FP7-GALILEO-2011-GSA-1-a

FP7-2011-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE

FP7-AAT-2011-RTD-1

FP7-SST-2011-RTD-1

FP7-TPT-2011-RTD-1

FP7-GALILEO-2011-GSA-1-b

 

Приоритет „Социално-икономически и хуманитарни науки”

FP7-ERANET-2011-RTD

FP7-SSH-2011-1

FP7-SSH-2011-2

FP7-SSH-2011-3

 

Предстоящо събитие на 21 септември в Истанбул:http://www.b2match.com/sshgoesglobal/

 

Приоритет „Космос”

FP7-SPACE-2011-1

 

Предстоящ информационен ден на 15 и 16 септември в Италия:http://www.fp7-space.eu/events-36.phtm

Презентации от информационното събитие: Space_Info_Day.zip(2.33 MB)

 

Приоритет „Сигурност”

FP7-SEC-2011-1

 

Предстоящ информационен ден на 9 сепетември в Брюксел, Белгия:http://ec.europa.eu/research/rea/index.cfm?pg=security7fp_infoday2010

 

ПРОГРАМА „КАПАЦИТЕТИ”:

„Изследвания в подкрепа на малките и средни предприятия”

FP7-SME-2011-CP

 

„Изследователски инфраструктури”

FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1

FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2

„Региони на знанието”

FP7-REGIONS-2011-1

 

„Регионален потенциал”

FP7-REGPOT-2011-1

 

„Международно сътрудничество”

FP7-INCO-2011-6

FP7-INCO-2011-7

FP7-INCO-2011-8

„Наука в обществото”

  

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1

 

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-EVENTS

 

ПРОГРАМА „ИДЕИ”:

ERC-2011-StG_20101124

ERC-2011-StG_20101109

ERC-2011-StG_20101014

ПРОГРАМА „ХОРА”:

FP7-PEOPLE-2011-ITN

FP7-PEOPLE-2011-IAPP

Информацията е от 7 рамкова програма в България http://7fp.mon.bg/page.php?category=340&id=2094