Начало Финансиране за предприятия Обучение „World Class Manufacturing” в Япония
Обучение „World Class Manufacturing” в Япония

Обучението предлага запознаване с най-добрите японски практики в сферата на производството, ценообразуването и осигуряване на качествено и т.нар. високо ефективно производство (lean manufacturing). То включва лекции, семинари и посещения във водещи в световен мащаб японски производствени фирми в областите: химически продукти и пластмаси; машиностроене, стоманени изделия, автомобилна индустрия. Посещенията имат за цел запознаване с производството, директни срещи с мениджъри на производствени отдели и наблюдение на ефективно приложение на производствените методи.

Курсът с продължителност 5 дни предоставя подробен анализ на японската производствена методология и е насочен предимно към европейски мениджъри с инженерингов опит и с познания в областта на т. нар. производство на световно ниво. То подпомага участниците в разбирането на TQC, TQM, TPM, JIT, TIE практики, свързани с управление на качеството на продукцията и с методите за производство KAIZEN ( за устойчиво подобряване).

Центърът за Индустриално Сътрудничество ЕС - Япония покрива всички директни разходи за участници, представители на малки и средни предприятия, свързани с програмата (лекции, семинари и групови пътувания, превод). Фирмите покриват транспортните разходи на своите представители до/от Токио, разходите за настаняване, както и разходите им за храна по време на обучението.

Всички малки и средни предприятия (МСП), чиийто представители са одобрени за участие в програмата, трябва да внесат депозит в размер на 1 000 евро като гаранция за присъствие на участника до края на курса за обучение. Депозитът им се възстановява до 8 седмици след приключване на курса за обучение. За да улесни участието на тези фирми, Центърът дава възможност на участниците от МСП да кандидатстват за стипендия от ¥10,000 (€75) на ден за покриване на дневните разходи.

Всички големи предприятия внасят такса за участие в размер на 1 000 евро.

Участниците трябва да бъдат:

 • Регионални директори или директори Производство;
 • Мениджъри или Изпълнителни директори Производство и логистика;
 • Управители на производствени фирми, мениджъри по управление на  качеството;
 • Управляващи директори в производствени фирми

Кандидатите трябва да:

 • бъдат граждани на държава член на ЕС;
 • бъдат служители на организация, която е юридическо лице, учредено в ЕС;
 • да имат възможност да присъстват на целия курс на обучение;
 • да владеят английски език;
 • да участват в подобрението на производствените методи/стратегии на фирмата или в производствения контрол на фирмата;
 • да имат поне 10 години опит в управление на производството;
 • да имат добри познания и практика в областта на нови производствени методи

Основни критерии при избора на участниците ще бъдат:

 • Професионалният им опит и квалификация;
 • Стратегията и методите на тяхната фирма в областта на to KAIZEN, JIT и TQM практики.

Изборът ще бъде базиран на информацията, подадена във формуляра преди крайния срок. Кандидатури, пристигнали след това, няма да бъдат разглеждани.

Формулярите за кандидатстване се подават по електронната поща или факс.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите оттук.


Възможни периоди за провеждане на обучението в Япония:

Месец юни: 28.06 – 02.07.2010 г.

Краен срок за подаване на документи: 25.03.2010г.


Месец октомври: 18.10 – 22.10.2010 г.

Краен срок за подаване на документи: 10.06.2010г.


За информация и контакти: Мирослава Балдаранова

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.