Начало Финансиране за предприятия Покана за проекти за Трансфер на иновации по програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Покана за проекти за Трансфер на иновации по програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Целта на многостранните проекти „Трансфер на иновации” е подобряване на качеството и привлекателността на европейските системи за професионално образование и обучение чрез адаптиране и интегриране на иновативно съдържание или резултати от предишни проекти по програма “Леонардо да Винчи” или от други иновативни проекти в публичните и/или частните системи за ПОО и дружествата на национално, местно, регионално и секторно равнище.

Проектът трябва да включват партньори от поне 3 страни-участнички, единият от които следва да действа като координатор.

Процесът на трансфер на иновативно обучително съдържание включва следното:
• Идентифициране и анализиране на изискванията на целевите групи
• Подбор и анализ на иновативно съдържание, което би могло да отговори на тези
изисквания и анализ на осъществимостта на трансфера
• Интегриране (или сертифициране) на съдържанието в европейски, национални,
регионални, местни и/или секторни обучителни системи и практики.
Това предполага:
• Адаптирането му към обучителните системи, културата, нуждите и изискванията на
целевите потребители (осъвременяване на продукта и т.н.)
• Прехвърлянето му в нови социо-културни и езикови контексти
• Използването му в нови сектори или нови целеви групи, включително пилотното му
прилагане в публични или частни системи.

Подходящи кандидати
Всички работещи в областта на професионалното образование и обучение (с изключениена висшето образование), както и институции и организации, осигуряващи подкрепа за такова образование и обучение, като:
• Институции или организации, осигуряващи образователни възможности в областта на действие на секторната програма “Леонардо да Винчи”;
• Сдружения и представителства на хората, включени в професионалното обучение и образование, включително сдружения на обучаеми, родители и учители;
• Предприятия, социални партньори и други представители на сферата на труда,
включително търговски камари и други професионални организации;
• Органи, осигуряващи консултиране, ориентиране и информационни услуги във връзка, с който е да е аспект на ученето през целия живот;
• Органи, отговорни за системите и политиките, свързани с който е да е аспект на ученето през целия живот, професионалното образование и обучение на местно, регионално и национално ниво;
• Изследователски центрове и органи, работещи по въпроси на ученето през целия живот;
• Висши училища могат да участват в проектите, но резултатите не трябва да са
ориентирани към лицата, получаващи професионално образование и обучение на ниво висше образование;
•Нестопански организации, доброволчески организации, неправителствени организации

Финансиране
Максимален грант: €150.000 годишно (75% от допустимите разходи)
Краен срок: 26 февруари 2010 г.
Продължителност: 1 – 2 години

Подробна информация:
http://www.hrdc.bg/plugins/content/content.php?content.41

ЕИИЦ – Стара Загова предлага възможности за търсене на партньорство в проект.
Лице за контакти: Мирослава Балдаранова
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.