Начало Финансиране за предприятия Покана за проекти за Партньорства по програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Покана за проекти за Партньорства по програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Партньорството по “Леонардо да Винчи” е рамка за малки по мащаб сътрудничества между организации, работещи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), предприятия, социални партньори и други заинтересовани страни в ПОО, които си сътрудничат по теми от взаимен интерес за участващите организации. Някои проекти могат да бъдат насочени към активно участие на обучаеми, а други към сътрудничество между учители, обучители или професионалисти в областта на ПОО. Те могат да си сътрудничат както на национално, регионално или местно равнище, така и на секторно равнище, например в рамките на отделна област на професионалното образование или икономически сектор.

Партньорствата трябва да включват партньори от поне 3 страни-участнички, единият от които следва да действа като координатор. Партньорствата могат да се използват за продължаване на сътрудничество във връзка с резултати, постигнати от предишен проект или да бъде първата стъпка към проект за мобилност или трансфер на иновации.

Примерни области за партньорство
• Развитие на ориентирането и консултирането в областта на ПОО;
• Отварянето на ПОО за гъвкави пътеки и създаване на по-добри условия за преход към сферата на труда;
• Засилване или създаване на по-тесни връзки между ПОО и сферата на труда;
• Популяризиране признаването на неформалното и самостоятелното учене;
• Отговаряне на нуждите на пазара на труда, по-специално на средните и малките
предприятия, прогнозиране на умения, нужни на пазара на труда;
• Повишаване квалификацията на учители и обучители;
• Подкрепа за прилагане на осигуряването на качеството в ПОО;
• Сътрудничество в областта на прозрачността на ПОО системите (т.е. ECVET, EQF,
Europass);

Подходящи кандидати
• Институции или организации, осигуряващи образователни възможности в областта на действие на секторната програма “Леонардо да Винчи”;
• Сдружения и представителства на хората, включени в професионалното обучение и образование, включително сдружения на обучаеми, родители и учители;
• Предприятия, социални партньори и други представители на сферата на труда,
включително търговски камари и други професионални организации;
• Органи, осигуряващи консултиране, ориентиране и информационни услуги във връзка с който е да е аспект на ученето през целия живот;
• Органи, отговорни за системите и политиките, свързани с който е да е аспект на ученето през целия живот, професионалното образование и обучение на местно, регионално и национално ниво;
• Изследователски центрове и органи, работещи по въпроси на ученето през целия живот;
• Висши училища;
•    Нестопански организации, доброволчески организации, неправителствени организации

Финансиране
Партньорства с малък брой мобилности – 4 участника (от партньор) - 5 000 EUR (грант на партньор)
Партньорста с ограничен брой мобилности – 8 участника - 8 000 EUR
Партньорста със среден брой мобилности – 12 участника - 11 000 EUR
партньорста с голям брой мобилности – 24 участника - 20 000 EUR

Продължителност на проекта: 2 години
Краен срок: 19 февруари 2010
Подробна информация:
http://www.hrdc.bg/plugins/content/content.php?content.41

ЕИИЦ – Стара Загова предлага възможности за търсене на партньорство в проект.
Лице за контакти: Мирослава Балдаранова
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.