Начало Финансиране за предприятия Програма за обучение на човешки ресурси – индустрията на Япония 2010
Програма за обучение на човешки ресурси – индустрията на Япония 2010

Програмата обхваща лекции, съвместни семинари и посещения в японски компании и предоставя уникална възможност да задълбочите познанията си за японския пазар, индустриалната му структура и добри бизнес практики. Освен практически анализи и изследвания, тя включва и въвеждащи курсове по японски език, икономика, история и политика.

Курсът е насочен към мениджъри, които имат ключова роля в определяне на фирмена политика, насочена към Япония, или които желаят да бъдат запознати с управленските практики в страната.

Центърът за Индустриално Сътрудничество ЕС - Япония покрива всички директни разходи за участници, представители на малки и средни предприятия, свързани с програмата (езикови курсове, конференции, семинари и групови пътувания – вкл. такива извън Токио). Центърът покрива и разходите за настаняване на всички участници в единична стая в хотел в Токио, избран от Центъра. Фирмите покриват транспортните разходи на своите представители до/от Токио, както и разходите им за храна по време на обучението.
Всички малки и средни предприятия (МСП), чиийто представители са одобрени за участие в програмата, трябва да внесат депозит в размер на 2 000 евро като гаранция за присъствие на участника до края на курса за обучение. Депозитът им се възстановява до 8 седмици след приключване на курса за обучение. За да улесни участието на тези фирми, Центърът дава възможност на участниците от МСП да кандидатстват за стипендия от ¥10,000 на ден за покриване на дневните разходи.
Всички големи предприятия внасят такса за участие в размер на 2 000 евро.

Условия за участие
Участниците трябва да бъдат:
1. Европейски граждани, владеещи английски език;
2. Представители на юридически лица, учредени в Европа;
3. Мениджъри със стаж в индустрията от 5 до 10 години минимум
4. Работещи в компания с над 50% европейска собственост

Как ще бъдат селектирани кандидатите?
Основни критерии при избора на участниците ще бъдат:
1.    Професионалният им опит и квалификация;
2.    Стратегията на тяхната фирма спрямо Япония.

Изборът ще бъде базиран на информацията, подадена във формуляра преди крайния срок. Кандидатури, пристигнали след това, няма да бъдат разглеждани.
Формулярите за кандидатстване се подават по електронната поща или факс.
Формуляр за кандидатстване може да изтеглите тук.

Краен срок за подаване на канидатури: 18.02.2010г.
Обявяване на одобрените участници: края на март
Провеждане на курса в Япония: 17 май- 11 (18) юни 2010

За информация и контакти: Мирослава Балдаранова
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.