Начало Финансиране за предприятия Нови схеми по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Нови схеми по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Информираме Ви за стартирането на нови схеми по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Приоритетни оси 1 и 2.

За допълнителна информация и запознаване с процедурата за кандидатстване каним всички работодатели, които проявяват интерес към стартирането на новите операции по ОП ”Развитие на човешките ресурси” на 16.07.2009г. в  Дирекция „Бюро по труда”- Стара Загора, клуб „Работа”  от  14.00 ч.

Процедурите са следните:

„Аз мога ”- BG051PO001-2.1.11

По тази процедура със средства от Европейския социален фонд може да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения  заети лица по трудов договор. Те ще бъдат обучени в извънработно време. Надяваме се по този начин да се повиши пригодността за заетост на служителите и работниците, което да подпомогне работните процеси във фирмата.

 

„Адаптивност ”- BG051PO001-2.1.12

Втората процедура подпомага работодателите засегнати от световната финансова и икономическа криза при които се е наложило преминаване на непълно работно време да преодолеят затрудненията. Дава се възможност на работниците и служителите, работещи при намалено работно време да придобият квалификация. За тази цел се заплаща обучението им  и се предоставя стипендия до 5 месеца.

 

„Развитие”- BG051PO001-1.1.03

При третата процедура работодателите получават средства от Европейските фондове в период от 9 месеца до 1 година, за всяко наето лице, насочено от Бюрото по труда. За да могат да бъдат включени в тази операция лицата трябва да са съкратени след 01.11.2008г. и да преминат обучение.

 

„Отново на работа”- BG051PO001-1.1.05

Тази операция дава възможност на служителите и работниците, които ползват отпуск за отглеждане на дете  отново да се върнат на работното си място, като се осигурява квалифицирано лице, което да се грижи за детето.