Начало Финансиране за предприятия Покана за кандидатстване по секторна програма "Грюндвиг"
Покана за кандидатстване по секторна програма "Грюндвиг"

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява Покана за кандидатстване за финансиране на участието на кадри, заети в сферата на образованието и обучението на възрастни, в квалификационни дейности по секторна програма “Грюндвиг”, които се провеждат в друга страна, участваща в Програмата “Учене през целия живот”.

 

Дейностите, за които се кандидатства по настоящата Покана, трябва да започват най-рано на 01.04.2009г. и да приключат най-късно на 30.04.2010г.елта на тези дейности е да се подобрят качеството на ученето през целия живот, като се даде възможност на работещите в сферата на образованието за възрастни да участват в обучителна дейност с продължителност от 5 работни дни до 6 седмици, която се провежда в страна, различна от тази, в която кандидатът упражнява своята професия. Участниците в обучението подобряват своите преподавателски и наставнически умения и обогатяват своите представи за ученето през целия живот в Европа.
Право на финансова подкрепа имат служители от формалната и неформалната образователна система, които работят на пълен или непълен работен ден с възрастни (лица над 16-годишна възраст, които са извън сферата на средното или висшето образование), включително и от всички други организации, които са легитимни за участие по секторна програма „Грюндвиг”.
Краен срок за подаване на документите – 16.01.2009г.
Подробна информация:
http://www.hrdc.bg/news.php