Начало
Европейската комисия подготвя преразглеждане на Регламента REACH
reachЕвропейската комисия подготвя преразглеждане на Регламента REACH, касаещ химически вещества и субстанции, поради което стартира обществено допитване с цел планиране на промени и оценка на въздействието. Целта на промените е оптимизиране и опростяване на процедурите по издаване на разрешения за използване на субстанции в малки обеми и за еднократно удължаване на преходни разпоредби за използване на субстанции в остатъчни резервни части.
 
 
Една от задачите на Enterprise Europe Network (мрежа за подпомагане на предприятията) е да проучва становищата на бизнеса в ЕС във връзка с промяна в европейската нормативна уредба.
В тази връзка, изпращаме анкетна карта и допълнителни информационни материали.
Крайният срок за изпращане на попълнени анкетни карти е 28.04.2015 г. Свържете се с нас, ако имате въпроси.
Не се колебайте да изразите мнението си, защото то е важно за общите европейски норми, които се транспонират във всички страни членки и засягат всички нас.