Начало Новини и събития Обществено допитване за промяна на Директивата за работното време
Обществено допитване за промяна на Директивата за работното време

Обществено допитване за промяна на Директивата за работното времеЕвропейската комисия подготвя преразглеждане на Директивата за работното време, поради което стартира обществено допитване с цел планиране на промени и оценка на въздействието. През последните двадесет години в областта на труда и в икономиката настъпиха основни промени.

Те имат ясно отражение върху много аспекти на организацията на работното време. Предвид посочените промени е необходимо да се обмисли от какво законодателство в областта на работното време се нуждае ЕС, за да се справи с настоящите и бъдещите предизвикателства — от социален, икономически, технологичен и демографски характер — на първата част от 21-ви век.
Ето защо Комисията започна цялостно преразглеждане на Директивата за работното време. Целта е да се анализира какви промени в действащата правна рамка вероятно ще бъдат необходими, за да се създадат правила за работното време, които най-добре отговарят на нуждите на работниците, предприятията, обществените услуги и потребителите в целия ЕС, се казва в информационен документ на Европейската комисия.

Една от задачите на Enterprise Europe Network (мрежа за подпомагане на предприятията) е да проучва становищата на бизнеса в Европейския съюз във връзка с промяна в европейската нормативна уредба.

В тази връзка публикуваме анкетна карта и допълнителни информационни материали, с призив да се информирате и да попълните анкетата.

Крайният срок за изпращане на попълнени анкетни карти е 13.03.2015 г.

Свържете се с екипа на Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата - Стара Загора ако имате въпроси. Не се колебайте да изразите мнението си, защото то е важно за общите европейски норми, които се транспонират във всички страни членки и засягат всички нас.

Красимира Соколова
Зам. Председател на УС на ТПП - Стара Загора
Ръководител на Enterprise Europe Network - Стара Загора
Тел./факс 042 626297, 042 626033