Начало Новини и събития Околна среда: през 2014 г. са заделени 239 млн. евро за предложения за проекти
Околна среда: през 2014 г. са заделени 239 млн. евро за предложения за проекти

okolna-sredaЕвропейската комисия отправи първата покана за представяне на предложения по програмата LIFE за финансиране на проекти в областта на околната среда. През 2014 г. подпрограмата на LIFE за околната среда ще предостави 238,86 млн. евро за разработване и внедряване на новаторски отговори на екопредизвикателствата в Европа, като се фокусира върху опазването на природата и биологичното разнообразие, ефикасното използване на ресурсите, както и управлението на околната среда и информацията във връзка с нея.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Новаторските европейски проекти в областта на опазването на природата и околната среда ще бъдат финансирани повече от всякога. Инвестирането в икономика с ефективно използване на ресурсите ще допринесе за постигането на устойчив растеж и ще помогне за осъществяването на национално и местно равнище на планове и стратегии в ключови области на политика като околна среда, отпадъци, въздух и вода.

Подпрограмата е част от програмата на ЕС LIFE за периода 2014—2020 г. През следващите седем години тя ще предостави 2,592 милиарда евро за околната среда. Тя ще подкрепя и по-добро управление, разпространяване на информация и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда.

Заинтересованите организации се приканват да започнат подготовка възможно най-рано, като разработват идеите си за проекти, изграждат партньорства със съответните заинтересовани лица и търсят допълнителна финансова подкрепа. При „традиционните“ проекти Комисията приветства най-вече предложенията по приоритетните проектни теми на многогодишната работна програма LIFE за 2014—2017 г.

Крайният срок за подаване на заявления за традиционни проекти е 16 октомври 2014 г., а за интегрирани — 10 октомври 2014 г. Следващата покана за представяне на предложения по програма LIFE ще бъде публикувана тази есен, като неин обект ще бъде оперативната подкрепа на организациите с нестопанска цел, действащи на европейско равнище в областта на климата и околната среда.

LIFE е програма на ЕС за финансиране, по която от началото ѝ през 1992 г. са съфинансирани над 4000 проекта. Програмата на ЕС LIFE за околната среда и климата 2014—2020 г. е разделена на два програмни периода: 2014—2017 г. и 2018—2020 г.

Допълнителна информация

Относно поканата за предложения

Относно многогодишната работна програма LIFE за 2014—2017 г.

Заглавна страница на програма LIFE