Начало Новини и събития „Да почистим Европа“ — на 10 май
„Да почистим Европа“ — на 10 май

10-may-LCuEВсяка година милиони тонове отпадъци се изхвърлят по европейските улици, в океаните, плажовете, горите и природните зони. И всяка година милиони европейци се включват в доброволчески дейности, за да почистят квартала, в който живеят. Инициативата „Да почистим Европа“ цели да се насърчат повече такива прояви, да се повиши осведомеността относно мащабите на проблема с отпадъците и да се насърчат промени в поведението. Проявата е координирана от Европейската седмица за намаляване на отпадъците (EWWR).

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Броят на гражданските движения за чиста околна среда в Европа се увеличава и ние бихме искали да ги накараме да се почувстват част от европейска проява. Заедно изградихме мрежа от национални звена за контакт в 21 страни, така че хората да знаят какво се случва в техния квартал и какво могат да направят, за да помогнат. Всеки може да участва и призивът е съвсем прост - да се въоръжим с ботуши и ръкавици и да запретнем ръкави! Всички ние искаме да живеем в чисти квартали, така че заедно „Да почистим Европа“.“

През последните години в Европа бяха организирани редица кампании за почистване с цел да се реши проблемът с отпадъците. „Да почистим Европа!“ ще обедини тези инициативи в общоевропейска проява, която ще се проведе в един и същи ден на целия континент с амбицията да се привлекат възможно най-много граждани.

„Да почистим Европа!“ е една действително спонтанно организирана проява, целяща да информира и да мобилизира хората, така че те да почистят около дома си заради самите себе си. Опитът показва, че хората често с изненада откриват колко много отпадъци се натрупват и изхвърлят в квартала им. А отпадъкът може да е ценен. Ако бъдат събрани, хартията, стъклото, металите и пластмасата могат да се използват повторно или да се рециклират. Това намалява въздействието върху околната среда, създава бизнес възможности и работни места, като помага за установяването на по-кръгова икономика в Европа. 

Комисията насърчава проявата, но акциите за почистване са напълно независими, провеждат се по места и се ръководят от гражданите. В много случаи местните власти, НПО, предприятия и училища ще се включат или ще координират действията. Прояви са предвидени в 15 държави — членки на ЕС, както и в Андора, Босна и Херцеговина, Норвегия, Сърбия и Турция. За дейностите, организирани на местно ниво във Вашата държава членка, моля посетете уебсайта на националния организатор.

„Да почистим Европа!“ е проект по програма LIFE, координиран от Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите — организация, която отговаря и за провеждането на Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Организаторите разработиха набор от комуникационни средства, който чрез координаторите ще бъде предоставен на всички участници.

През 2012 г. акцията „Да го направим в целия свят!“ със седалище в Естония мобилизира седем милиона доброволци за участие в 84 еднодневни прояви за почистване в Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка и Европа. През 2013 г. последваха други подобни дейности. Инициативите се организират предимно от доброволци, които се свързват помежду си чрез социалните мрежи, и включват също набиране на средства и търсене на спонсори.

Фондацията Surfrider Europe (http://www.surfrider.eu/en/presentation/our-story.html) мобилизира 1500 доброволци, 10 000 членове, около 40 местни структури и над 40 000 поддръжници. Организираните от нея почиствания на плажовете вече се допълват с действия, насочени към езерата и реките. Surfrider започва дейността си през 1984 г. в Малибу, Калифорния, където сърфистите се опитват да предпазят любимите си места за сърфиране от местното замърсяване. Тя действа в Европа от 1990 г. Европейската комисия смята, че обществената осведоменост и промяната в поведението по отношение на отпадъците са съществена предпоставка за постигане на целите на европейското законодателство в областта на отпадъците. Предотвратяването на отпадъците и тяхното управление са приоритетни области за Комисията през 2014 г. и тя ще разгледа целите за рециклиране и депониране на отпадъците това лято, като част от по-широк пакет от мерки за кръговата икономика.

За повече информация:

Уебсайт на инициативата „Да почистим Европа!“:

http://www.letscleanupeurope.eu/

Информационна брошура за проявата:

http://www.ewwr.eu/sites/default/files/Factsheet%20-%20Let%27s%20Clean%20Up%20Europe.pdf

Европейската агенция за околната среда пусна приложение за отпадъците в морските води, което може да бъде свалено от Google Play:

вж.http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch

За повече информация относно законодателството на ЕС в областта на отпадъците вж.:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm