Начало Новини и събития Европейската комисия започва обществена консултация онлайн относно защитата на инвеститорите в ТПТИ
Европейската комисия започва обществена консултация онлайн относно защитата на инвеститорите в ТПТИ

logo enКато част от постоянните усилия преговорите със САЩ да бъдат възможно най-откритите и прозрачни търговски преговори до момента, днес Европейската комисия започна обществена консултация относно защитата на инвеститорите и уреждането на спорове между инвеститорите и държавата (УСИД) в рамките на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ).

Освен това Европейската комисия сметна за необходимо да започне тази конкретна обществена консултация в отговор на разгарящия се публичен дебат и повишената загриженост за УСИД в рамките на ТПТИ.

Целта на консултацията е да се определи по-добре подходът на ЕС към темата за защитата на инвеститорите и УСИД в преговорите за предложеното споразумение, като се даде на всички заинтересовани страни възможност да представят своите забележки.

Комисията възнамерява да гарантира, че защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститорите и държавата отразява най-добрите практики не само в ТПТИ, но и във всички нови инвестиционни споразумения на ЕС. Стремежът е в ТПТИ и в други бъдещи инвестиционни споразумения, подписани от ЕС, разпоредбите относно защитата на инвеститорите да станат много по-ясни, отколкото са в над 3000-те инвестиционни споразумения, които понастоящем са в сила в световен мащаб. Комисията също така се стреми уреждането на спорове между инвеститорите и държавата в ТПТИ да стане по-прозрачно и по-отговорно, отколкото е в момента, включително от предвиденото в настоящите двустранни инвестиционни споразумения между държавите — членки на ЕС, и САЩ, които ще бъдат заменени от ТПТИ. Същото намерение се отнася и за други бъдещи инвестиционни споразумения на ЕС с държавите извън ЕС.

Трябва да се отбележи, че Европейската комисия договаря инвестиционните разпоредби в ТПТИ според насоките на държавите членки. Темата за защитата на инвеститорите и УСИД е част от указанията за водене на преговори, единодушно дадени на Европейската комисия от държавите — членки на ЕС, през юни 2013 г. В търговските преговори между ЕС и САЩ — както във всички търговски преговори — институционалната роля на Европейската комисия е да преговаря от името на всички 28 държави — членки на ЕС, под техен надзор и демократичен контрол. Европейският парламент също така осигурява демократичен контрол по време на процеса на преговори, тъй като има достъп до същите документи, предоставени и на държавите членки. Най-важното е, че в крайна сметка Европейският парламент ще реши чрез гласуване в края на целия процес на преговори дали сключената сделка да бъде приета.

Текущият обществен дебат е важен и навременен, но съществуват някои погрешни схващания и дори заблуди по отношение на целите на УСИД в рамките на преговорите за ТПТИ. Например често се твърди, че преговорите за защитата на инвеститорите в рамките на ТПТИ ще позволят на предприятията да съдят правителствата всеки път, когато печалбите им намалеят вследствие на приемане на ново законодателство. Редица важни текущи дела във връзка с действащи международни споразумения породиха загриженост относно правото на правителствата да приемат законодателство за защита на околната среда или на потребителите, без да се стига до завеждане на съдебни дела от предприятията.

В обществената консултация се изясняват темите, които ЕС цели да подобри, за да гарантира, че уреждането на спорове между инвеститорите и държавата в рамките на ТПТИ гарантира правото на правителствата да приемат закони в полза на обществения интерес. В нея се обяснява как Комисията се стреми да въведе в ТПТИ най-съвременни разпоредби относно защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститорите и държавата, които могат да създадат прецедент по отношение на бъдещи търговски споразумения. В тази връзка тя призовава участниците да дадат коментари и мнения по редица подробни въпроси.

„Надявам се, че когато хората се информират в детайли какво искаме да включим в споразумението, те ще се убедят, че ние се борим за по-добра система от съществуващата в момента“, каза комисарят на ЕС по въпросите на търговията Карел де Гухт. „Приканвам заинтересованата общественост да сподели с нас идеи и коментари относно това дали предложеният от ЕС подход за ТПТИ постига правилния баланс между защитата на инвеститорите и защитата на абсолютното право и възможността на правителствата в ЕС да предприемат регулаторни мерки в защита на обществения интерес“.

Как ще протече консултацията?

Както обикновено, обществената консултация ще се проведе изцяло онлайн. Въпросникът обхваща около 12 основни въпроса, които представляват интерес, в това число правото на регулация, справедливото и равноправно третиране на инвеститорите и прозрачността на уреждането на спорове между инвеститорите и държавата. Също така ще бъде поставен отворен въпрос, което ще даде възможност за по-общи коментари. 

В допълнение към общото обяснение на защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститорите и държавата, както и на начина, по който Комисията иска да подобри ситуацията, към всеки въпрос има обяснение на дадената тема и проблем, на положението в рамките на действащите инвестиционни споразумения и на подобренията, които ЕС предлага по ТПТИ. Въпросите са придружени и от свързани с тях правни текстове, предложени от ЕС като основа за преговорите по ТПТИ.

Консултацията ще бъде достъпна онлайн на английски език от днес. Преводи на всички други езици на ЕС ще бъдат на разположение възможно най-скоро. Обществената консултация ще продължи 90 дни от момента на публикуване онлайн на последния превод на „текста на консултацията“ на официален език на ЕС..Тази система ще гарантира, че никой европейски гражданин и никоя организация няма да са в неблагоприятно положение поради своя роден език.

Организираната от Комисията обществена консултация относно защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститорите и държавата в ТПТИ обяснява как предложеният от Комисията подход в преговорите се основава на извлечените поуки от съществуващите инвестиционни договори и как работи системата за арбитраж в рамките на съществуващото уреждане на спорове между инвеститорите и държавата.  Предложеният от ЕС подход е насочен към проблемите и недостатъците, които са често посочвани в обществените дискусии относно защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститорите и държавата. 

Комисията желае да разработи нов и иновативен подход, за да реши тези проблеми чрез два вида мерки:

1. Уточнява и подобрява правилата за защита на инвестициите, за да се гарантира, че правото на регулиране не е накърнено.

2. Изгражда модерна, прозрачна и ефикасна система за уреждане на спорове между инвеститорите и държавата, посредством следните дейности:

  • Предотвратяване на риска от злоупотреба със системата
  • Повишаване на прозрачността на системата за арбитраж
  • Предотвратяване на конфликти на интереси или пристрастност на арбитрите
  • Осигуряване на по-добра съгласуваност и контрол
  • Упражняване на контрол на споразумението
  • Поясняване, че уреждането на спорове между инвеститорите и държавата ще се прилага само за нарушения на разпоредби за защита на инвестициите, а не за други части от ТПТИ.

Гореизброените подобрения ще изяснят и усъвършенстват баланса между защитата на инвеститорите, от една страна, и правото на регулация от страна на държавата, от друга. С изложените аспекти на публичната политика предложените за ТПТИ разпоредби относно инвестициите и уреждането на спорове ще коригират очевидните слабости в съществуващите споразумения за инвестиции.

За повече информация:

Questions and Answers: Public online consultation on investor rights in TTIP (MEMO/14/206), 27 March 2014

Access to the public consultation

Накратко: Защита на инвестициите и уреждане на спорове между инвеститорите и държавата (УСИД) в споразуменията на ЕС

За повече информация за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ):

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Обществена консултация на ГД „Търговия“ към Европейската комисия

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

„Защитата на инвестициите не дава на мултинационалните компании неограничени права за обжалване на всяко законодателство“ – Изявление на говорителя на ЕС по въпросите на търговията John Clancy, 20 декември 2013 г.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1008