Начало Новини и събития Публикувано е ръководството за финансиране по програма „ Творческа Европа": средствата за 2014 г. възлизат на 170 милиона евро
Публикувано е ръководството за финансиране по програма „ Творческа Европа": средствата за 2014 г. възлизат на 170 милиона евро

creative-europeОт днес културните и творческите организации, които желаят да кандидатстват за финансиране през 2014 г. по „Творческа Европа“ — новата програма на ЕС за културния и творческия сектор, могат да започнат да подготвят своите заявления за получаване на безвъзмездни средства. Те ще намерят подробна първоначална информация относно възможностите за финансиране („покани за представяне на предложения“) тук. С цел да им помогне при кандидатстването новото ръководство за програма „Творческа Европа“ съдържа богата информация за процеса на финансиране. Наличните средства по първите покани за представяне на предложения през 2014 г. са в размер на близо 170 милиона евро. Лица не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства — те трябва да се свържат със съответни организации, като например културни асоциации, фестивали, театри, филмови разпространители и др., които подават заявлението, или с информационното бюро по програма „Творческа Европа“ в тяхната страна.

През следващите седем години програма „Творческа Европа“ ще предостави финансиране за транснационални проекти, които ще дадат възможност на 250 000 творци и културни дейци да достигнат до нова публика в чужбина. Тя също така ще инвестира мощно в европейската филмова индустрия посредством подкрепа за 2 000 кина и стотици филми. Авторите и издателите ще се възползват от подкрепа за преводи, а ние ще продължим да предоставяме финансиране за инициативата „Европейски столици на културата“ и много други инициативи“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

С общ бюджет в размер на 1,46 милиарда евро за следващите седем години — което е с 9% повече отколкото понастоящем — програмата „Творческа Европа“ ще подкрепя творци, културни дейци и организации в области като сценичното и изобразителното изкуство, издателската дейност, филмовото изкуство, телевизията, музиката, видеоигрите, интердисциплинарните изкуства и културното наследство, за да работят в други страни, да достигат до нова публика и да развиват уменията, необходими в цифровата ера. Като засилва присъствието на европейски културни произведения в други страни, програмата също така ще насърчава културното и езиковото многообразие.

Освен подпрограмите „Култура“ и „MЕДИА“ „Творческа Европа“ ще включва междусекторно направление, което ще подпомага сътрудничеството по самата политика и мерките, отнасящите си до всички сектори, както и нов финансов гаранционен механизъм, който ще позволи на малките предприятия в областта на културата и творчеството да получат достъп до банкови заеми на стойност до 750 милиона евро. Механизмът ще започне да действа от 2016 г.

Предвижда се, че програма „Творческа Европа“ ще даде възможност на:

  • 250 000 творци и културни дейци, както и на тяхната работа, да получат средства, за да достигнат до нова публика отвъд границите на своите страни;
  • повече от 800 европейски филма да получат подкрепа за разпространение и по този начин да бъдат гледани от публика в цяла Европа и в света;
  • поне 2 000 европейски кина да се възползват от подкрепата за Европейската мрежа от киносалони, което ще им позволи да гарантират, че най-малко 50 % от прожектираните филми са европейски;
  • повече от 4 500 книги и други литературни творби да получат подкрепа за превод, като така читателите ще се запознаят с тях на майчиния си език;
  • хиляди културни и аудиовизуални организации и дейци да се възползват от обучения, за да придобият нови умения и да укрепят способността си да работят на международно равнище.

Програма „Творческа Европа“ подкрепя също инициативите „Европейските столици на културата“ и „Европейски дни на наследството“, както и 5 награди в областта на културата и аудиовизуалната дейност.

Новата програма, която заменя програмите „МЕДИА“, „MEDIA Mundus“ и „Култура“, ще отдели 56 % от своя бюджет за подпомагане на филмовия и аудиовизуалния сектор и 31 % за сектора на културата.

Европейските сектори на културата и творчеството представляват до 4,5 % от европейския БВП и ангажират около 3,8 % от работната сила в ЕС (8,5 милиона души).

За повече информация

Creative Europe video

Ръководство за Програма „Творческа Европа“

Европейска комисия

Уебсайт на комисар Андрула Василиу