Начало Новини и събития Околна среда: Започва Европейската седмица за намаляване на отпадъците
Околна среда: Започва Европейската седмица за намаляване на отпадъците

EU-Life-Logo mediumГоворим за това колко е важно да насърчаваме гражданите да намаляват, да използват повторно и да рециклират отпадъци, но най-важно е намаляването.  През следващите 7 дни тази тема ще е в центъра на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). Целта е да се повиши осведомеността за начините, по които можем да променим навиците в Европа, и да се насърчи дебатът по въпроси, свързани с ресурсната ефективност и кръговата икономика. Проектът, координиран от Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и осъществяван с финансова подкрепа по програма LIFE+ на ЕС, вече обхваща 17 страни, включително 3 държави извън ЕС.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Съществува огромен потенциал в повторното използване и рециклирането на отпадъци. Бележим значителен напредък в придвижването нагоре по йерархията на отпадъците — намаляваме депонирането и увеличаваме рециклирането. Гражданските инициативи като Европейската седмица за намаляване на отпадъците са важен начин за включване на всички граждани в създаването на общество с нулеви отпадъци.“

В рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която ще се проведе от 16 до 24 ноември, ще бъдат предложени нови начини за популяризиране на намаляването на отпадъците, повторното използване на продукти и рециклирането на материали. Целта е да се разработят и изпробват инструменти за комуникация, насочени към администрации и асоциации, предприятия, училища и отделни граждани. Кулминацията на дейностите ще бъде по време на тематичните дни, посветени на предотвратяването на отпадъците. Тази година акцентът ще е върху повторното използване — ще бъдат организирани местни прояви като пазари на стоки втора употреба, ремонтни работилници и партита за размяна на вещи.

На 10 май 2014 г. и в дните преди и след тази дата ще се проведе Европейски ден за почистване, който е свързан с ЕСНО. С призива „Да изчистим Европа!“ ще бъдат потърсени доброволци, които да изчистят отпадъците в своите квартали и по плажовете. Целта е не само да се почистят отпадъците, но и да се предизвика дебат за тях и начина, по който ги управляваме.

На всеки европейски гражданин се падат средно 500 кг битови отпадъци на година, но това количество варира между малко над 300 кг в някои страни от ЕС до над 700 кг в други страни. Средно половината от тези отпадъци се рециклират, но между държавите членки съществуват огромни различия. В някои страни отпадъците вече не се депонират и равнището на рециклиране достига 70 %, докато в други се рециклира много малко и над 90 % от битовите отпадъци се депонират. Потребителите и домакинствата играят жизненоважна роля за намаляване на отпадъците чрез повторното им използване и сортиране и чрез своите пазарни навици. 

Първата Европейска седмица за намаляване на отпадъците се проведе през 2009 г. и в началото акцентът бе върху повишаване на осведомеността относно предотвратяването на отпадъците. Последните четири издания на Седмицата се радваха на нарастващ успех в Европа (и извън нея), като бяха извършени над 25 000 комуникационни дейности в 28 страни и бе създадена мрежа от представители на публичния и частния сектор, работещи в областта на предотвратяването на отпадъците.

Различни дейности ще се проведат в Австрия, Андора, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Малта, Обединеното кралство, Португалия, Унгария, Финландия, Франция и Швеция.

В Рамковата директива за отпадъците се дава предимство на предотвратяването, повторното използване и рециклирането на отпадъци пред тяхното изгаряне, като депонирането и изгарянето без енергийно оползотворяване се разглеждат като крайна мярка. Според проучване, поръчано от Комисията, пълното прилагане на законодателството на ЕС за отпадъците ще доведе до икономии от 72 милиарда евро годишно, до увеличаване на годишния оборот на сектора за управление и рециклиране на отпадъците с 42 милиарда евро и до създаване на над 400 000 работни места до 2020 г.

Европейската комисия извършва преглед на своите цели по отношение на отпадъците и резултатите от него ще се използват при прегледа на политиката през 2014 г.

За повече информация:

http://www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

Вижте също:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm