Начало
Актуални програми за финансиране


Стартира процедура по ОП Конкурентоспособност "Покриване на международно признати стандарти"

По тази процедура ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за: въвеждане на системи за управление, (вкл. ISO) постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес и постигане на ефективна организация на цялостната дейност в предприятията.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2010 г., 16.00 часа.

Продължение...
 
Нови конкурси по 7 рамкова програма
На 20 юли ЕК обяви старта на множество конкурси по 7-ма рамкова програма.
Продължение...
 
Стартира схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера. Допустимите кандидати са нововъзникващи или вече съществуващи клъстери. Минималният размер на безвъзмездна помощ, която може да получи дадено проектно предложение е 100 хил.лв., а максималният е 2 млн. лв.
Схемата е без определен срок за кандидатстване

 

Продължение...
 
Стартира схема по ОП „Регионално развитие” „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Схемата цели: Да се развият конкурентоспособни природни и културно-исторически атракции и/или групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители; Да се подкрепят туристически локализации, притежаващи значителен туристически потенциал.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 14 януари 2011 г, 16:00 ч.

Продължение...
 
Стартира схема „Изкореняване на винени лозя” за винарска 2010 /2011 г.

По схемата “Изкореняване на винени лозя” могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на плододаващи лозови насаждения, които са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно чл.23 а, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН). Стопанство трябва да е с минимална площ от 0,1 ха и да е очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели (СИЗП).

Заявления за участие в схема „Изкореняване на винени лозя” ще се приемат до 15 септември 2010 г.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 10