Начало
Enterprise Europe Network

Кои сме ние?

 • контактна точка от мрежа, състояща се от 500 организации - търговски палати, агенции за регионално развитие, университетски технологични центрове,
 • около 4 000 опитни професионалисти,
 • работим в 40 Европейски страни.

  

Какво можем да направим за Вас?

Предоставяме широк кръг от услуги за подпомагане и консултиране на МСП

Мрежовите партньори осигуряват информация и подпомагат достъпа до политики, програми и възможности за финансиране на Европейския съюз.

 • Подпомагат фирмите за намиране на потенциални търговски партньори, особено в други страни;
 • Помагат на фирмите при разработване на нови продукти, за достъп до нови пазари и ги информират за дейности и възможности на Европейския съюз;
 • Съветват и консултират бизнеса по технически въпроси като права на интелектуална собственост, стандарти и законодателство на ЕС;
 • Служат като двупосочна улица между предприемачите и Европейските институции, обменяйки информация и мнения в двете посоки.

Къде се намират контактните точки от мрежата?

Мрежата има контактни точки в:

 • 27-те страни-членки на Европейския съюз
 • Страните кандидатки: Турция, Македония
 • Страните от Европейската икономическа общност Норвегия и Исландия
 • Други трети страни: Армения, Израел, Швейцария