Търговско-промишлена палата – Стара Загора, организира семинар в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), който ще се проведе на 23 септември 2009 г. (понеделник) от 09.30 до18.00 часа в хотел България, Бургас. По време на семинара и работния обяд ще има възможност участниците да задават конкретни въпроси.       

  

Целта на семинара е да запознаят представителите на малките и средните предприятия с въпроси на енергийната ефективност като:

  • енергиен одит на производствени процеси и помещения,
  • възможности за използване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на собствени енергийни потребности и за производство и продажба на енергия,
  • нормативна уредба в тази област,
  • програми и други източници за финансиране за енергийно ефективни мерки.
    Участниците ще се запознаят и с услугите на палатите, включени в мрежата за предоставяне на услуги в областта на ЕЕ и ВЕИ и възможностите за съдействие за реализиране на фирмени проекти. 

Семинарът се провежда в рамките на проект CHANGE – Палати, подпомагащи интелигентното използване на енергията в МСП, който се изпълнява в рамките на програма Интелигентна енергия за Европа. Целите на проекта са:

  • съдействие на българските малки и средни предприятия да повишат енергийната си ефективност и все повече да използват възобновяеми енергийни източници, 
  • индивидуални консултации чрез провежда на предварителен енергиен одит в селектирани предприятия,
  • проучване на текущото състояние и проблемите пред българските предприятия за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ.

Участието в семинара е безплатно и включва обучителни материали, обяд и кафе-паузи. Броят на участниците е ограничен и регистрацията ще бъде извършвана по реда на постъпване на попълнените регистрационни форми, които трябва да изпратите не по-късно от 21.09.2009 г.

Лектор на семинара е Олег Стоилов и Красимира Соколова - консултанти в Центъра за  енергийна ефективност към ТПП - Стара Загора. От тук можете да изтеглите програмата и регистрационната форма.

{jpageviews 00 none}