Търговско-индустриална камара – Варна, съвместно с Търговско-промишлена палата – Стара Загора, организира семинар в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), който ще се проведе на 27 юли 2009 г. (понеделник) от 09.30 до18.00 часа в Клуба на стопанския деятел (ул. Драгоман, 25) – Варна. След обяда ще се проведе дискусия за участниците с конкретни интереси в тези области.               

 Семинарът се провежда в рамките на проект CHANGE, съфинансиран по програма Интелигентна енергия за Европа. Темите на семинара включват:

  • Енергиен одит, оценка на енергийната ефективност
  • Източници за финансиране на енергийни проекти
  • Законодателство в областта на ЕЕ и ВЕИ

Участващите фирми ще бъдат включени в мрежа Интелигентна енергия и ще получават информация за възможности за финансиране, за намиране на бизнес партньори за енергийни проекти, информация за събития и други материали в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.   
Лектор на семинара е Владислава Георгиева - консултант в областта на индустриалния енергиен менидмънт.
Участието в семинара е без такса.
Всички участници ще получат CD с обучителните материали, обяд и кафе-пауза.
Броят на участниците е ограничен и регистрацията ще бъде извършвана по реда на постъпване на попълнените регистрационни форми, които трябва да изпратите не по-късно от 23.07.2009 г.
В регистрационната форма можете предварително да отбележите вашите интереси в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.
Приложено, изпращаме програма и регистрационна форма.

{jpageviews 00 none}