K2 Consult организира тридневен семинар на тема Възобновяеми енергийни източници (соларни, вятърни и геотермални електроцентрали и финансирането им по оперативните програми).


Семинарът ще се проведе в София, Учебен Център ГУСВ – бул. Цар Борис III, 54, ет.4
Време:  8, 9, 10  април  2009 г. и на 22, 23, 24 април 2009 г.   
Целта на семинара е:
Представяне на възможностите за изграждане на слънчеви, вятърни и геотермални електростанции, на базата на фотоволтаични клетки, вятърни турбини и геотермални инсталации. Предоставяне на информация за себестойността, дотациите и продажната цена на електроенергията добита от слънчеви централи. Финансиране на слънчевите станции с инструментите на Оперативните Програми по Европейските Структурни Фондове. Анализ на пазарния дял. Субсидиране. Публично-частни партньорства.
Семинарът е особенно подходящ за мениджъри с интереси в областта на добива на електроенергия чрез алтернативни източници, а също така за служители на общинската администрация, болници, здравни заведения, социалната и здравната сфера – сектори където
проблема с намаляване разходите за ел. енергия е особено актуален.
Такса участие: 490 лв. за 1 участник
За повече информация - http://www.k2consult-bg.com/seminars/index.htm

{jpageviews 00 right}