„Югоизточна Европа наскоро се сблъска с две различни кризи едновременно- финансова и газова. За бизнеса и за обществото е ясно, че енергийната независимост е една от най-важните теми за всяка страна по отделно и за Югоизточна Европа като цяло.”  Европейски комисар Андрис Пиебалгс.

Целта на конгреса и изложбата за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа е да окуражи инвестициите в енергийна ефективност и приложението на възобновяема енергия в региона на Югоизточна Европа, който е много богат на такива източници.

Благодарение значителния си опит в тези сектори Германия отново е официалния стратегически партньор на Конгреса. Традиция е Конгресът всяка година да представя страна на фокус - миналата година това беше Испания, а тази година е ред на Австрия. Конгресът се подкрепя от Германското Федерално Министерство на Икомомиката и Технологиите, както и от Австрийското Министерство на Околната Среда. Партньрите на Конгреса включват и Европейската асоциация за фотоволтаична индустрия, Българската агенция за енергийна ефективност, Сръбската агенция за анергийна ефективност, Австрийската енергийна агенция, Международната общност за соларна енергия (ISES); Регионалната агенция на енергийните регулатори (ERRA), Емропейската асоциация за биомаса (EUBIA) и REEEP.

Ролята на Конгреса през последните пет години е била едновременно да развива пазара и подпомага разширяването на контактите в областта на ЕЕ и ВЕИ в Югоизточна Европа. Първият ден от Конгреса разглежда общити икономически и политически проблеми, с които се сблъскват секторите на ЕЕ и ВЕИ в Югоизточна Европа. Вторият ден е фокусиран върху соларната енергия, а третият ден е посветен на секторите вятър, биомаса и геотермална енергия. Наскоро приключилата „газова война” между Русия и Украйна се отрази най-вече върху Югоизточна Европа. След последния газов инцидент стана ясно, че повече от всякога Югоизточна Европа трябва да стане енергийно независима. Добре известно е, че потенциала за развитие на ВЕИ в Югоизточна Европа е много силен и уникален, но въпреки това голяма част от този потенциал засега остава неизползван. Една от основните цели на Конгреса е да благоприятства обмяната на знания и опит от Германия и други по-развити страни от ЕС към секторите на ЕЕ и ВЕИ в тази част на континента, както и да създава интерес за развитие на  местната индустрия.

Югоизточна Европа е облагодетелствана от множество ВЕИ, но настоящият енергодобив, който е все още силно зависим от традиционните източници, има нужда от драстична промяна, която да се отрази на ВЕИ потенциала й като едновременно с това се приложат и локалните знания и умения на специалистите.

Конгресът ще покаже как по-развитите страни в областта на ЕЕ и ВЕИ използват  високо ефективни нови технологии. Някои примерни теми включват въпроси като:

  • Енергията на слънцето (за производство на електричество и топлина);
  • Как се е развил вятърният сектор, така че да не пречи на движението на птиците;
  • Как биомасата може да се използва  без да има отрицателен ефект върху хранителната индустрия;
  • Как се използва геотермалната енергия ш индустриалната сфера;
  • Как продължава да се развива ко-генерацията, така че водните електроцентрали да стават по-ефективни

Събитието предлага широк спектър от интерактивни услуги: изложба, презентации, дискусии, паралелни обучителни семинари, постерна сесия, предварителен от-лайн контакт с регистриралите се участници за уреждане на бизнес срещи на специално място в изложбената зала и др. Организаторите очакват повече от 400 посетители от региона на Югоизточна Европа и цяла Европа. Лекторите са представители от Австрия, България, Белгия, Дания, Германия, Гърция, Италия, Холандия, Румъния, САЩ, Турция и Великобритания.

Едновременно с програмата на Конгреса ще проведат и два семинара:

  • Електра  - осъществяване на бизнес с енергийна ефективност (организиран от Асоциацията на европейските инженерни индустрии)
  • Практическо обучение: Енергийна автономност на общините. Стъпки към енергийна независимост в сътрудничество с Европейския център за възобновяема енергия  Гюсинг, Австрия.

Паралелната международна изложба ще покаже нови технологии, оборудване и услуги за използване на ВЕИ и прилагане на енергийно-ефективни технологии. Германия и Австрия ще имат официални участия и паралелни събития в изложбената зала.  7 април ще е Ден на ЕЕ и ВЕИ на Германия.

СПЕЦИАЛНА място за b2b СРЕЩИ -  10 дни преди конгреса всеки участник ще получи парола за достъп до сайта на събитието, за да прегледа списъка с лектори, изложители, регистрирани посетители и VIP гости. Това ще подпомогне контактите между делегатите с цел бъдещо ползотворно сътрудничество.

За повече информация, молим свържете се с Виа Експо:

+ 359 32/ 945459, 960012;

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.viaexpo.com

{jpageviews 00 right}