Търговско-промишлена палата – Стара Загора организира семинар в областта на Интелигентното използване на енергията с акцент върху енергийния мениджмънт в малките и средните предприятия, който ще се проведе на 07 юли 2010 г. от 09.30 до18.00 часа в хотелски комплекс Верея, Стара Загора.

Целта на семинара е да запознаят представителите на малки и средни предприятия с въпроси на енергийната ефективност като:

  • Значение на енергийния мениджмънт за малките и средните предприятия,
  • Управление на енергийните разходи,
  • Определяне на целите за енергийна ефективност,
  • Ползи от управлението на енергийните разходи,
  • Добри практики в енергийния мениджмънт.

Участниците ще се запознаят и с услугите на палатите, включени в мрежата за предоставяне на услуги в областта на ЕЕ и ВЕИ и възможностите за съдействие за реализиране на фирмени проекти.  
Семинарът се провежда в рамките на проект CHANGE – Палати, подпомагащи интелигентното използване на енергията в МСП, който се изпълнява в рамките на програма Интелигентна енергия за Европа. Целите на проекта са:

  • съдействие на българските малки и средни предприятия да повишат енергийната си ефективност и все повече да използват възобновяеми енергийни източници
  • индивидуални консултации чрез провежда на предварителен енергиен одит в селектирани предприятия
  • проучване на текущото състояние и проблемите пред българските предприятия за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ.

Участието в семинара е безплатно и включва обучителни материали, обяд и кафе-паузи. Броят на участниците е ограничен и регистрацията ще бъде извършвана по реда на постъпване на попълнените регистрационни форми.

Регистрационна форма

Програма на семинара

{jpageviews 00 none}