Българска търговско-промишлена палата, София
Адрес:
ул. Искър № 9
София
1000

Телефон: 02 8117505