Търговско-промишлена палата - Стара Загора
Адрес:
ул. Г.С.Раковски 66
Стара Загора
6000
България

Телефон: 042 626297
Факс: 042 626033