Повече от 300 представители на фирми, организации, ведомства, общини и други участваха в безплатния информационен ден Интелигентна енергия – Европа ІІ, организиран от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИET).

Събитието е част от инициативите за популяризиране на европейската рамкова програма и се провежда в съответствие с приоритетите на правителството за по-добро усвояване на европейските фондове, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ. Лектори от МИЕТ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, фонд Енергийна ефективност, консултанти от ЕБВР и други специалисти запознаха присъстващите с полезна и актуална информация за проекти за енергийна ефективност, изграждане и използване на възобновяеми енергийни източници и икономичен транспорт.
Програмата Интелигентна енергия – Европа ІІ, 2010 беше представена от д-р Кристоф Кудон, член на Изпълнителна агенция Конкурентност и иновации към ЕК. Програмата финансира дейности в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и енергоефективния транспорт. Бюджетът й за тази година е 56 млн. евро, като безвъзмездното финансиране достига до 75% от общите допустими разходи по проектите. Срокът за подаване на проектните предложения за тази година е 24 юни 2010 г, до 17 ч. брюкселско време. Общият бюджет по програмата до 2013 г. е 730 млн. евро. За седемте години, откакто действа в Европа, тя е финансирала общо 460 проекта.
Участниците в информационния ден бяха запознати и с подробности около функционирането на инструмента ELENA. Това е една нова възможност за общините да получат техническа помощ при подготовката на своите проекти за енергийна ефективност и ВЕИ.
Възможностите за финансиране на енергийни проекти от оперативната програма Регионално развитие,  фонда Енергийна ефективност, специализираната кредитна линия към ЕБВР също бяха сред темите на дискусиите по време на информационния ден.

{jpageviews 00 none}