От 13 до 16 април 2010 година София става средище на няколко значими прояви в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, които ще се проведат на територията на Интер Експо Център.

VI Международен Конгрес за ЕЕ и ВЕИ за югоизточна Европа (14 – 16 април 2010), организиран от ВиаЕкспо. Програмата на конгреса акцентира върху добрите практики в използването на възобновяема енергия и интелигентното използване на енергията, включително и в публичния сектор.

Международна изложба за ЕЕ и ВЕИ за югоизточна Европа (14 – 16 април 2010), организиран от ВиаЕкспо. Тематичен профил - оборудване и услуги в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

B2b 4 Energy (13 април 2010), специализирана кооперационна борса, организирана от БСК, български и международни партньори от Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network, в областта на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници; Отопление и Вентилация; Газови инсталации и Електротехника; Машини и оборудване в областта на ВЕИ и Специализиран софтуер.