Налагането на мораториум върху проекти за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) ще лиши България от чуждестранни инвестиции в размер на 1 млрд. евро, а още 350 млн. евро ще са пропуснатите ползи за страната от стоки и услуги, които няма да бъдат произведени.

Това каза в сряда Никола Газдов, председател на новосформираната Българска фотоволтаична асоциация (БФА), в която вече членуват 44 компании от сектора.

Идеята за временен мораториум бе съобщена от министъра на околната среда и водите Нона Караджова миналата седмица. Тя посочи, че в момента ВЕИ проекти масово се изграждат в защитени зони с неспазени процедури по издаване на екооценки. Министърът изрично подчерта, че обмислят моратариум само за онези проекти, които все още нямат необходимите разрешителни и все още са на фаза заявления и намерения. Те ще бъдат спрени до изготвянето на национален план с подходящите зони за развитие на вятърни и соларни паркове, както и неговата екологична оценка. Предвижда се този план да е готов до средата на 2010 г, а екооценката ще отнеме още няколко месеца.

Дори и да не се осъществи идеята за мораториум, изказването на министър Караджова нанесе тежък удар на сектора, заявиха от асоциацията. Разнопосочните сигнали от страна на правителството доведоха до загуба на доверие от страна на чуждите инвеститори и от страна на банките, които вече отказват финансиране на проекти за фотоволтаични паркове. Много компании ще фалират, заявиха от асоциацията. Илко Йоцев от компания "Био Пауър", зам-председател на БФА и бивш зам.-министър на енергетиката, съобщи, че "Райфайзен банк" е отказала да финансира проекта му за фотоволтаична централа край айтоското село Винарско, въпреки че проектът има всички необходими документи и предварителен договор за присъединяване към електрическата мрежа.

Един от мотивите на министър Караджова да иска временен мораториум за ВЕИ проектите, е че за изграждането на фотоволтаични централи огромни територии земеделска земя се покриват с панели и стават неизползваеми. Румяна Георгиева, изпълнителен директор на "Алфа Енерджи Холдинг" и зам.-председател на БФА възрази, че за изграждането на фотоволтаични съоръжения се използват терени – най-ниска категория земеделска земя, разположени на високо. Георгиева увери, че "Алфа Енерджи Холдинг", една от компаниите на издателя Иво Прокопиев, използва само замърсени и промишлени земи.

Налагането на временен мораториум върху ВЕИ проектите ще доведе до дългосрочни негативни последствия за българската икономика, заявиха от БФА.

Отливът на инвеститори ще засегне и други отрасли, а липсата на предвидимост и висок административен риск влошават бизнес климата у нас. Най-засегнат ще е българският потребител, който всеки месец плаща малко над 2 лв. такса "зелена енергия", без тази сума да се базира на реално съществуващи ВЕИ проекти. С налагането на мораториум България ще се отдалечи от целта до 2020 г. 16% от произвежданата у нас енергия да е от ВЕИ, какъвто е ангажиментът ни пред ЕС.

По изчисления на асоциацията, за да постигнем тази цел, у нас всяка година трябва да се инсталират 150 MW от слънчева енергия, още толкова от вятърна енергия и два пъти по-малко от други източници (40/40/20%). През 2009 г. инсталираната мощност от слънчева енергия е 3 MW.

В момента има заявени ВЕИ проекти за 12 хил. MW, като 8 хил. са от вятърна енергия и 4 хил. от слънчева. Над 90% от тях обаче са проекти-фантоми, каза Никола Газдов. По думите му задачата на държавата е да проверява именно такива проекти и да ги преценява, а не да унищожава целия сектор с налагането на мораториум.

Ние сме готови да съдействаме на държавата за създаването на адекватна регулаторна рамка за сектора, която ще премахне пречките пред бизнеса, а няма да ги увеличава, казаха от асоциацията. Становището е изпратено на премиера Бойко Борисов, енергийния министър Трайчо Трайков, екоминистъра Нона Караджова и земеделския министър Мирослав Найденов. Не искаме конфронтация с властта, а конструктивен диалог, каза Газдов.

16 декември 2009

http://www.mediapool.bg/