„Овергаз Изток” АД – дружеството, което доставя природен газ на територията на Община Стара Загора, отбелязва 20% ръст в битовата газификация на града.  В началото на юли 2008 година домакинствата, ползващи синьо гориво в Града на липите, бяха 2057. За една година броят им се е увеличил с малко над 400 и в момента те са 2460. До края на 2009-та се очаква да достигнат 2900. 
Изградената от „Овергаз Изток” АД газоразпределителна инфраструктура в Стара Загора (123 километра) дава възможност на близо 30 хиляди домакинства да се възползват от предимствата на евтиното и екологично синьо гориво. По-дълго газово трасе има само във Варна – 127 километра и София – близо 500 километра.
Потребителите от стопанския сектор в Стара Загора също са се увеличили. В средата на юли 2009 година „Овергаз Изток” АД доставя природен газ на 61 промишлени предприятия и 272 обществено административни обекта, в това число всичките 55 общински сгради, които са в близост до газоразпределителната мрежа в града. Най-големите консуматори са биреният завод „Загорка”, текстилната фабрика на „Ембул Инвестмънт” АД и метанстанциите в кварталите „Индустриален” и „Голеш”.
До края на годината се очаква към семейството на газифицираните да се присъединят МОЛ Стара Загора, хипермаркетите “Дасти”, “Айко” и “Меркатор”, както и базата на месопреработвателното предприятие КЕН.