Разходите за отопление на клиентите на Овергаз Изток АД от обществено административния сектор в Стара Загора ще намалеят с 1,37 милиона лева през идния отоплителен сезон. Това ще стане благодарение на преминаването им от нафта и мазут на природен газ и заради високата конкурентоспособност на синьото гориво в сравнение с останалите широко разпространени източници на енергия. През отоплителния сезон 2008/09 година разходите за енергия на всички газифицирани обществено административни сгради в Стара Загора възлизаха на близо 5 милиона лева. Очаква се в периода октомври 2009 година – 31 март 2010 година сумата да намалее до 3,6 милиона лева, съобщиха от пресцентъра на дружеството.  Ще продължат и икономиите, реализирани от общинските клиенти на Овергаз Изток АД в града. С преминаването на 55 сгради от отопление на нафта и мазут към отопление на природен газ Община Стара Загора спести близо 740 хиляди лева от бюджета си за енергия само за първото тримесечие на 2009 година. Очаква се икономиите в края на годината да нараснат още повече.
Градската мрежа в града на липите обхваща 16 училища, 13 детски градини, 7 детски ясли, 2 дома за деца в неравностойно положение, операта, художествената галерия, читалището и библиотеката, театъра, сградата на общината и други.  През тази година към мрежата на Овергаз Изток АД в Стара Загора се присъединиха детската млечна кухня, регионалната библиотека, 11-то Основно училище, комплекс с тенис кортове и районните данъчни служби. Най-новите членове на семейството на газифицираните в града са Домът за медико-социални грижи и Агенцията по заетостта.
Стара Загора е сред първите градове в България, където жителите могат да използват предимствата на синьото гориво – изграждането на трасето за природен газ започна през 1996 година. Дължината на газоразпределителна инфраструктура в момента е 123 километра. По-дълго градско газово трасе имат само във Варна – 127 километра и в София – близо 500 километра.