През 2008 г. за първи път светът е инвестирал повече пари във възобновяеми енергийни източници, отколкото в традиционните източници на енергия като петрол и въглища. Това се казва в доклад на Програмата на ООН по околната среда.
Най-много за една година се увеличават инвестициите в слънчева енергия (с 49%). В номинално изражение най-голям е делът на вложенията във вятърна енергия – над 51 млрд. Долара. Миналата година във възобновяеми източници на енергия са инвестирани общо 140 млрд. долара, са установили анализаторите на ООН. Общо всички инвестиции в енергия за периода се оценяват на 250 млрд. долара, което означава, че добре познатите горива са привлекли само 110 млрд. долара.
В доклада се посочва, че от всички нови инвестиции, направени в енергийни мощности за миналата година, общо 40% от тях са вложени в генератори, които произвеждат енергия от екологични суровини. В номинално отношение най-много пари са наляти във вятърната енергия - над 51 млрд. долара. В слънчева енергия са вложени над 33 млрд. долара, а в производство на биогорива - под 17 млрд. долара. Най-голям е ръста на инвестициите в слънчева енергия, за една година те се увеличават с цели 49%.
{jpageviews 00 none}