Българската инвестиционна компания Winslow Group предвижда да инвестира над 100 млн. евро в проекти, свързани с възобновяема енергия, съобщиха от дружеството. Един от проектите предвижда изграждането на фотоволтаична централа, която ще е напълно готова до края на 2010 г.

Тя ще се намира в община Генерал Тошево и ще е разположена на площ от 54 дка. Централата ще е изградена от тънкослойни фотоволтаични панели, разположени под ъгъл от 36 градуса и ще е ориентирана на юг-югоизток. Панелите улавят слънчевата енергия и я преобразуват в електрическа чрез фотоволтаични електрогенератори. По проекта е започната административна процедура, направен е слънчев одит, който удостоверява достатъчно количество на слънчева енергия в региона.
"Преобразуването на слънчева и вятърна енергия в електрическа е един от най-щадящите околната среда методи, познати до момента", коментира Милен Милев, ръководител направление Winslow Energy, част от Winslow Group. Компанията планира да изгради още два ветроенергийни парка - в близост до с. Бояна и в с. Ягнило. В момента проектите се разработват с помощта на водещи международни компании.
Темата за възобновяемите енергийни източници е все по-актуална напоследък - с оглед прогресиращото замърсяване на природата и напредващото глобално затопляне. Производството на енергия от алтернативни източници се подкрепя от българското и европейското законодателство. България е съучредител на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) заедно с още 75 държави. Освен това, според директива на ЕС, страната ни е поела ангажимент до 2020 г. 16 % от източниците на енергия да станат възобновяеми. Изграждането на фотоволтаични, вятърни, водни и комбинирани електроцентрали и други, ползващи алтернативни източници на енергия, се финансира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони.
{jpageviews 00 none}