Инвестициите в "зелени проекти" е основният фокус на една от главните програми на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) - "Конкурентоспособност и иновации (ПКИ). Това стана ясно по време на конференция по темата "Достъп до финансиране и финансови инструменти за малките и средни предприятия (МСП)". Потвърждението идва от факта, че програмите за висок растеж и иновативни малки и средни предприятия (GIF) по инициативата ПКИ предлагат значително по-добри условия за предприемачите в сектора на устойчивото развитие.
Възможностите пред МСП инвестиращи в екологичен бизнес, позволяват двойно по-голям дял на гаранциите по кредити отпускани по ПКИ. Така чрез инструмента GIF-1, фокусиращ се върху първите етапи в жизнения цикъл на едно предприятие, ЕИФ обезпечава до 50% от искания заем. За програмата GIF-2, подпомагаща дружества в средните етапи на своето развитие, този дял може да стигне 25%.
За инвестиции в различни сектори, тези дялове са значително по-малки. Заемите, които може да бъдат отпуснати по програмата GIF-1 могат да получат инвестиции от 10% до 25% от общата сума на кредита, а тези по GIF-2 - от 7.5% до 15%.

www.ecobusiness.dnevnik.bg

{jpageviews 00 none}