Центърът за енергийна ефективност към Търговско-промишлена палата - Стара Загора участва със свой щанд на престижното международно изложение Експо Енергетика, което се проведе от 26 до 29 май в София .

На изложението бяха представя нови продукти и технологии в сферата на соларните системи и модули, отоплителните и климатични инсталации, оборудване и инжинеринг в газовия сектор и енергоспетяващи съоражения. В изложението участват фирми от България, Австрия, Германия, Чехия, Дания, Полша. Търговско-промишлена палата - Стара Загора представя проекта Европейско сътрудничество за европейски просперитет за обмен на добри практики и развитие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Старозагорски регион, съобщи експертът в Палатата Александър Сандев. В рамките на проекта ще бъде направен анализ във всяка община в Старозагорска област с какъв енергиен потенциал на ВЕИ разполага. След това ще бъде избрана общината с най-добри показатели в това отношение, където ще бъде реализиран конкретен проект. Това ще доведе до провличане на инвеститори и до намаляване на вредните емисии. Проектът е финансиран по програма Регионално развитие на ЕС, а партньри са Областна администрация - Стара Загора и администрацията на провинция Терни, Италия.
Посетителите на щанда на ТПП - Стара Загора, се запознават още с проекта CHANGE - Подпомагане на интелигентното използване на енергията в МСП. Той е двегодишен и се изпълнява с финансовата подкрепа на програма Интелигентна енергия за Европа. В рамките на проекта се провеждат серия от семинари за малки и средни предприятия в същите области. В 20 от обучаваните фирми ще бъде осъществен предварителен енергиен одит. Те ще получат и индивидуални консултации в различни аспекти на интелигентното използване на енергията и къде да намерят финансиране за енергийните си проекти. 80 фирми ще бъдат включени в проучване на състоянието на българския бизнес по отношение на енергийната ефективност с цел определяне на факторите, които подпомагат или възпрепятстват бизнеса за интелигентно енергийно поведение.
На изложението Експо Енергетика Палатата представя и възможностите за бизнес сътрудничество, които осигурява мрежата Enterprise Europe Network .
Изложението е изключително полезно, отчитат участници. То е предпоставка за създаването на ползотворни контакти и усвояване на нови практики за енергийно оптимизиране на бизнес проекти, сградни инсталации и работна среда с цел постигане на стабилност в производствените разходи.
На своя щанд Търговско-промишлена палата - Стара Загора представи и популяризира дейността и продуктите на Центъра за изпитване и европейска сертификация, на Верея пласт АД и на КЛАС Бойчев ЕООД.

{jpageviews 00 none}