Инвестирането в енергийна ефективност при недвижимите имоти намалява енергийното потребление, спестява средства и значително повишава стойността на имота.  Инвестициите ви се възвръщат бързо, като енергийно ефективните сгради имат не само благоприятно въздействие на околната среда, но са и с видими финансови предимства пред неекологичните. Собствениците отговарят на съвремената екологична вълна и в стремежа за намаляване на енергийното потребление все по-целенасочено инвестират в нови зелени недвижими имоти. Именно затова в конферентната програма на организираната от Виа Експо международна конференция "Разумно използване на водата и енергията за опазване на Планетата" (София, НДК) е застъпена темата Пасивни, активни и интелигентни къщи. Сесията ще се проведе на 3 юни и в нея ще участват лектори от България, Белгия, Холандия, Гърция, Германия и Финландия.

За повече информация: Брошура; Условия за участие; Регистрация